ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ผมอายุ 31 ปี เป็น G6PD ตั้งแต่กำเนิด สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้หรือไม่ครับ เ

ผมอายุ 31 ปี เป็น G6PD ตั้งแต่กำเนิด สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้หรือไม่ครับ เนื่องจากอยากฉีดป้องกันโรคโควิดตามนโยบายของรัฐบาลวัคซีนที่ฉีดเป็นยี่ห้อ sinovac ครับ

[รหัสคำถาม : 227] วันที่รับคำถาม : 05 พ.ค. 64 - 16:15:40 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ภาวะพร่องเอนไซม์จี-6-พีดี (glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD) เป็นความผิดปกติของร่างกายสาเหตุมาจากพันธุกรรมคือจะเกิดเม็ดเลือดแดงแตกหากได้รับสิ่งกระตุ้น

สำหรับการรับวัคซีนป้องกันโควิด ยี่ห้อ CORONAVAC ของบริษัท Sinovac นั้น ภาวะ G6PD ไม้เป็นข้อห้ามในการรับวัคซีนดังกล่าว แต่ก่อนรับวัคซีนผู้ป่วยมีค่า Platelet count > 100,000 แต่ร่างกายพร้อม
วันที่ตอบ : 16 มิ.ย. 64 - 10:35:04


No : 2

ภาวะพร่องเอนไซม์จี-6-พีดี (glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD) เป็นความผิดปกติของร่างกายสาเหตุมาจากพันธุกรรม คือจะเกิดเม็ดเลือดแดงแตกง่ายหากได้รับสิ่งกระตุ้น

สำหรับการรับวัคซีนป้องกันโควิด ยี่ห้อ CORONAVAC ของบริษัท Sinovac นั้น ภาวะ G6PD ไม่เป็นข้อห้ามในการรับวัคซีนดังกล่าว แต่ก่อนรับวัคซีนต้องพิจารณาภาวะร่างกายอื่น ๆ ของผู้ป่วยร่วมด้วย เช่น ต้องมีค่า Platelet count > 100,000 เป็นต้น
วันที่ตอบ : 16 มิ.ย. 64 - 14:07:00


No : 3

โรคพร่องเอนไซม์ G6PD (Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติในการสร้างเอนไซม์ G6PD ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในกระบวนการการป้องกันเซลล์เม็ดเลือดแดงจากภาวะที่มีอนุมูลอิสระ (เช่น O2- และ H2O2 ) ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับเม็ดเลือดแดงซึ่งพบภาวะดังกล่าวได้แก่ การได้รับยา อาหาร สารเคมีบางชนิด หรือภาวะการติดเชื้อรวมทั้งการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (ไวรัส โควิด 19) ดังนั้นผู้ที่ขาดเอนไซม์ G6PD จะมีสารอนุมูลอิสระคั่งในเซลล์เม็ดเลือดแดงเมื่อพบกับภาวะดังกล่าวทำให้เม็ดเลือดสูญเสียการทำงาน ดังนั้นผู้ป่วยโรคพร่องเอนไซม์ G6PD ควรได้รับคำแนะนำการใช้ยา และการรับประทานอาหาร อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง[1,2]
วัคซีนโควิด 19 ในชื่อการค้า Sinovac ใช้ได้ในผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี มีข้อห้ามในผู้ที่มีอาการแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรง และควรระมัดระวังการฉีดวัคซีน ได้แก่
o ไม่ควรฉีดวัคซีนในผู้ที่มีไข้มากกว่า 37.5 Co เนื่องจากอาจทำให้ผลของวัคซีนต่างไปจากปกติได้ รวมถึงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอาการที่เกิดนั้นเกิดจากตัวโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน[3,4]
o ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือกำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกัน เนื่องจากไม่มีข้อมูลในที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ว่าจะกระตุ้นการตอบสนองเช่นเดียวกับบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันปกติหรือไม่
o ผู้ที่มีเกล็ดเลือดต่ำ หรือเกล็ดเลือดทำงานผิดปกติเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เพราะทำให้เลือดออก หรือช้ำได้
o หญิงตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตรเนื่องจากไม่มีข้อมูลการใช้วัคซีน และยังไม่ทราบว่าวัคซีนมีการขับออกทางน้ำนมในมนุษย์หรือไม่[3]

ในภาวะเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนว่าสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่

โดยสรุปการฉีดวัคซีนในชื่อการค้า Sinovac ไม่มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยบกพร่องเอนไซม์ G6PD เนื่องจากส่วนประกอบในวัคซีนและผลการฉีดวัคซีนไม่ได้มีผลต่อภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD[5]


เอกสารอ้างอิง
[1] Asnani A, Neilan TG, Tripathy D. Diagnosis and management of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency. In: Bertil G. Up-to-Date [database on the Internet]. Waltham (MA): UpToDate; 2020 [cited 18 Jun 2021]. Available from: http://www. uptodate.com

[2] Asnani A, Neilan TG, Tripathy D. Genetics and pathophysiology of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency. In: Bertil G. Up-to-Date [database on the Internet]. Waltham (MA): UpToDate; 2020 [cited 21 Jun 2021]. Available from: http://www. uptodate.com

[3] Summary of Product Characteristic CoronaVac [Internet]. [cited 18 Jun 2021]. Available from: https://www.fda.moph.go.th/Pages/covidvaccine/Sinovac_EN.html

[4] WHO. Interim recommendations for use of the inactivated COVID-19 vaccine, CoronaVac, developed by Sinovac [Internet]. [cited 18 Jun 2021]. Available from:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341454/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Sinovac-CoronaVac-2021.1-eng.pdf

[5] สำนักงานอาหารและยา. ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD [Internet]. [cited 18 Jun 2021]. Available from: https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1623
วันที่ตอบ : 25 มิ.ย. 64 - 09:12:00
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110