ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ยา L-Arginine

ผมทานยารักษาต่อมลูกหมากโตอยู่ สามารถทานยาตัวนี้ได้ไหม จะมีผลข้างเคียงต่อยารักษต่อมลูกหมากโตไหมครับ ผมมีแบบขนาด 1000 mg ต้องทานขาดไหนทานกี่เม็ดถึงจะช่วยให้มีสมรรถนทางเพศดีขึ้นครับ

[รหัสคำถาม : 247] วันที่รับคำถาม : 16 ก.ค. 64 - 13:26:26 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยาที่ใช้รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) เป็นกลุ่ม Phosphodiesterase-5 Inhibitor (เช่น Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil และ Avanafil) โดยยาในกลุ่ม Phosphodiesterase-5 Inhibitor มีกลไกยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ PDE-5 ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดแดงจากการเหนี่ยวนำของ nitric oxide ทำให้เกิดการแข็งตัวขององคชาตตามมา ยาในกลุ่มนี้ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่มีอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากโต เนื่องจาก phosphodiesterase (PDE) isoenzymes 4 และ 5 อยู่ในต่อมลูกหมากและทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อเรียบ[1][2]
L-arginine เป็นสารตั้งต้นของ neuronal nitric oxide synthase ซึ่งทำหน้าที่สร้างNitric oxide ส่งผลให้มีการสร้าง second-messenger คือ 3', 5'-cyclic guanosine monophosphate (cGMP) โดยเปลี่ยนแปลงมาจาก GTP และสารนี้จะไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ protein kinase G (PKG) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการแข็งตัวขององคชาต[3] จากกลไกดังกล่าว ในปี ค.ศ. 1999 จึงมีการศึกษาประสิทธิภาพของ L-arginine ในผู้ป่วยที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ พบว่า หลังจากได้รับ L-Arginine ขนาด 1.5 กรัม/วัน เป็นเวลา 17 วัน ผู้ป่วยมี Erectile Dysfunction score และคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางเพศไม่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับยาหลอก[4] อย่างไรก็ตาม การศึกษาอีกการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลังจากได้รับ L-Arginine ขนาด 5 กรัม เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ผู้ป่วยมีคะแนนของ SHIM (Sexual Health Inventory for Men questionnaire) สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก โดยคะแนนของ SHIM ที่สูงขึ้นจะบ่งบอกถึงอาการของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ดีขึ้น[5]
หากผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโต ซึ่งใช้ยาในกลุ่ม Alpha-blockers (เช่น Alfuzosin, doxazosin, tamsulosin และ terazosin) และยากลุ่ม 5 alpha-reductase inhibitors (เช่น dutasteride และ finasteride)[2] ไม่พบการเกิดอันตรกิริยากับ L-arginine แต่อย่างไรก็ตาม ยาในกลุ่ม Alpha-blockers มีฤทธิ์ในการลดความดันโลหิต จึงอาจเสริมฤทธิ์กับ L-Arginine เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันมีการชี้ให้เห็นว่าการรับประทานอาหารเสริมที่มี L-Arginine ช่วยลดความดันโลหิตได้[6][7] นอกจากนี้ยาในกลุ่ม 5 alpha-reductase inhibitors อาจทำให้การหลั่งอสุจิผิดปกติและความรู้สึกทางเพศลดลงได้[8]
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า L-arginine ในขนาดสูง 5 กรัม ต่อวัน อาจช่วยลดอาการของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ แต่ข้อมูลมีความขัดแย้งเนื่องจากบางการศึกษาที่ใช้ขนาดต่ำกว่า (1.5 กรัม ต่อวัน) มีผลไม่ต่างจากยาหลอก จึงไม่สามารถสรุปผลของ L-arginine ต่อการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ชัดเจน นอกจากนี้ยาที่ใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตบางชนิดอาจเสริมฤทธิ์กับ L-arginine ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยา

เอกสารอ้างอิง
[1]. European Association of Urology. Male Sexual Dysfunction [Internet]. 2016 [cited 21 July 2021]. Available from: https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Male-Sexual-Dysfunction-2016.pdf
[2]. Nickel JC, Méndez-Probst CE, Whelan TF, Paterson RF, Razvi H. 2010 Update: Guidelines for the management of benign prostatic hyperplasia. Can Urol Assoc J. 2010;4(5):310-316.
[3]. Kutcharin P, Kovit K, Chantana A, et al. Mechanisms of Penile Erection, Erectile Dysfunction and Treatment [Internet]. 2016 [cited 21 July 2021]. Available from: http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/showpdf.php?file_pdf=2032_13_Kutcharin.PDF&art_id=2032
[4]. Klotz T, Mathers MJ, Braun M, Bloch W, Engelmann U. Effectiveness of oral L-arginine in first-line treatment of erectile dysfunction in a controlled crossover study. Urol Int. 1999;63(4):220-223.
[5]. Abu El-Hamd M, Hegazy EM. Comparison of the clinical efficacy of daily use of L-arginine, tadalafil and combined L-arginine with tadalafil in the treatment of elderly patients with erectile dysfunction. Andrologia. 2020;52(7):e13640
[6]. MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c2021. DRUGDEX® System, Doxazosin; [Cited 21 July 2021]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
[7]. Khalaf D, Krüger M, Wehland M, Infanger M, Grimm D. The Effects of Oral l-Arginine and l-Citrulline Supplementation on Blood Pressure. Nutrients. 2019;11(7):1679. Published 2019 Jul 22.
[8]. MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c2021. DRUGDEX® System, Finasteride; [Cited 21 July 2021]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com

วันที่ตอบ : 30 ส.ค. 64 - 11:15:56
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110