ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ยาคุมกำเนิด

เริ่มกินยาคุมกำเนิดวันที่ 3 ของการมีประจำเดือน แล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่ 5 ของการมีประจำเดือน(กินยาคุมไป2วัน) มีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะ ต้องรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินหรือไม่ แล้วถ้ากิน ต้องเริ่มยาคุมกำเนิดแผงใหม่ตอนไหนคะ หรือกินแผงเดิมต่อไปเลย

[รหัสคำถาม : 253] วันที่รับคำถาม : 02 ส.ค. 64 - 20:45:10 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) และโปรเจสติน (progestin) หรือโปรเจสตินเดี่ยวๆ ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสติน ทำงานโดยการยับยั้งกระบวนการตกไข่หรือยับยั้งไม่ให้ไข่ตก และทำให้สารคัดหลั่งที่อยู่ในช่องคลอดเหนียวข้นขึ้น ทำให้อสุจิเคลื่อนที่ได้ช้าลง ป้องกันการแทรกผ่านเข้าสู่ภายในช่องคลอดและกระตุ้นให้มดลูกฝ่อตัว [1] การคุมกำเนิดโดยการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดจะมีประสิทธิภาพป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจในช่วงปีแรกของการคุมกำเนิดได้สูงถึง 99.7% หรือในหญิงที่คุมกำเนิดด้วยการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด 1,000 คน จะมีหญิงที่ตั้งครรภ์ 3 คน[2]
การเริ่มทานยาคุมกำเนิดในผู้หญิงทั่วไป สามารถเริ่มทานเมื่อไรก็ได้ แต่จะต้องแน่ใจก่อนการใช้ยาว่าหญิงคนนั้นไม่ได้ตั้งครรภ์ สำหรับความจำเป็นในการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยให้พิจารณาดังนี้ 1. กรณีใช้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ถ้าหากเริ่มทานยาคุมกำเนิดภายใน 5 วันนับจากวันที่มีประจำเดือน ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย แต่ถ้าหากเริ่มทานยาคุมกำเนิดเกินกว่า 5 วัน นับจากวันที่มีประจำเดือน จำเป็นต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หรือหากมีเพศสัมพันธ์จะต้องใช้การคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างน้อย 7 วัน 2. กรณีใช้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ถ้าหากเริ่มทานยาคุมกำเนิดภายใน 5 วันนับจากวันที่มีประจำเดือน ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย แต่ถ้าหากเริ่มทานยาคุมกำเนิดเกิน 5 วันนับจากวันที่มีประจำเดือน จำเป็นต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หรือใช้การคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างน้อย 2 วัน[3]
จากข้อมูลข้างต้น ผู้ป่วยเริ่มทานยาคุมกำเนิดภายใน 5 วันนับจากวันมีประจำเดือน หากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่เพิ่งเริ่มยา ไม่จำเป็นต้องใช้การคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมหรือรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน นั่นคือสามารถใช้ยาคุมกำเนิดเดิมตามปกติ

เอกสารอ้างอิง
[1]. หทัยชนก ขาวสุข. การเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดและการให้คำแนะนำ [อินเตอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 1 กันยายน 2564]. เข้าถึงได้จาก http://ccpe.pharmacycouncil.org/showfile.php?file=359
[2]. Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception. 2011;83(5):397-404.
[3]. Centers for disease Control and Prevention. US Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use [Internet]. 2016 [cited 1 September 2021]. Available from: https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/mmwr/spr/summary.html


วันที่ตอบ : 06 ก.ย. 64 - 15:44:01
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110