ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ยาคุมกำเนิด

รับประทานยาคุมกำเนิดยี่ห้อ Yaz มาได้ 3 วัน รู้สึกช่องคลอดแห้ง มีเพศสัมพันธุ์แล้วแสบ ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดไหมคะ ไม่เคยเป็นมาก่อน แล้วต้องทำอย่างไร หากต้องการรับประทานยาคุมต่อ

[รหัสคำถาม : 254] วันที่รับคำถาม : 02 ส.ค. 64 - 20:47:25 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

อาการช่องคลอดแห้ง (vaginal dryness) เป็นภาวะที่มีการลดลงของสารหล่อลื่นของพื้นผิวของช่องคลอดเพศหญิง จะทำให้เกิดอาการ คัน แสบขณะมีเพศสัมพันธ์ (dyspareunia) โดยอาการช่องคลอดแห้งสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุมีความชุกร้อยละ 13-31 แต่จะพบมากในหญิงวัยหมดประจำเดือนจะพบได้ประมาณร้อยละ 50 มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้เกิดอาการช่องคลอดแห้งซึ่งรวมถึงการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน[1]
มีการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมชนิดรับประทาน ซึ่งพบการรายงานการเกิดภาวะเกิดช่องคลอดแห้ง (vaginal dryness) ในกลุ่มที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานที่ประกอบด้วย 15 mcg of EE/60 mcg of gestodene พบร้อยละ 30.4, ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานที่ประกอบด้วย 20 mcg of EE/100 mcg of levonorgestrel รายงานร้อยละ 12.7 และกลุ่มที่ใช้ห่วงคุมกำเนิดชนิด 15 mcg of EE/120 mcg of etonogestrel ร้อยละ 2.1 ซึ่งพบว่าอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยาในเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติ และการรบกวนการมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากช่องคลอดแห้งและสูญเสียความปรารถนา เป็นเหตุผลสำคัญของการยอมรับและความร่วมมือในการใช้ยา[2]
อีกหนึ่งการศึกษาเปรียบเทียบอาการข้างเคียงของผู้ใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบฉีด คือ Depo-medroxy progesterone acetate (DMPA) และ Cyclofem (ยาฉีดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม) ผลการศึกษาพบว่าเกิดภาวะช่องคลอดแห้งร้อยละ 10.4 เป็นผลข้างเคียงที่สำคัญในกลุ่ม DMPA[3]
อย่างไรก็ตาม vaginal dryness อาจมีสาเหตุจากสาเหตุอื่นได้ เช่น โรคความดันโลหิต, เบาหวาน, ต่อมใต้สมองทำงานผิดปกติ, โรคทางระบบประสาท, โรคผิวหนัง (โรคสะเก็ดเงิน, โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง, โรคโซเกร็น) การใช้ยา เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้อาการคัดจมูก ยาต้านซึมเศร้า การใช้ยาเคมีบำบัด ยาขับปัสสาวะ การขาดน้ำ ดื่มแอลกอฮอล์ คู่นอนใช้ถุงยางอนามัยซึ่งมีสารหล่อลื่นน้อย สูบบุหรี่ เป็นต้น ดังนั้นในกรณีของผู้ถามที่เกิดอาการช่องคลอดแห้งหลังจากการใช้ยาคุมกำเนิดยาคุม Yaz ซึ่งเป็นยาคุมกำเนิดแบบผสมประกอบด้วยฮอร์โมน 2 ชนิด คือ Ethinyl estradiol 0.02 mg และ drospirenone 3 mg4]เพียง 3 วันแล้วเกิดอาการต้องพิจารณาสาเหตุอื่นๆร่วม
เนื่องจากอาการช่องคลอดแห้งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ทำให้ผู้ใช้ยาคุมกำเนิดไม่ยอมรับหรือไม่ใช้ยา ดังนั้นหากมีปัญหาอาการช่องคลอดแห้งจากยาเม็ดคุมกำเนิด อาจต้องลองเปลี่ยนยี่ห้อยาร่วมกับการใช้ยาช่วยบรรเทาอาการช่องคลอดแห้งซึ่งทำให้เกิดอาการแสบขณะมีเพศสัมพันธ์ เช่น การใช้เจลหล่อลื่น (Lubricants) โดยทา 1-3 มล. ทา 1 มล.ในช่องคลอดก่อนนอน โดยสามารถทาได้ 1-2 ครั้งต่อวัน หรือ ใช้สารเพิ่มความชุ่มชื้น (Moisturizer) ทานวดในช่องคลอดด้วยตัวเอง โดยทา 1-3 มล.ในช่องคลอดก่อนนอนหรือหลังจากอาบน้ำ โดยสามารถทาได้ 1-2 ครั้งต่อวัน[1]

เอกสารอ้างอิง
[1]. David Rakel. Vaginal dryness. Integrative Medicine. 4th. Mexico: Elsevier Inc; 2018. p. 522-599.
[2]. Sabatini R, Cagiano R. Comparison profiles of cycle control, side effects and sexual satisfaction of three hormonal contraceptives. Contraception. 2006 Sep;74(3):220-3. doi: 10.1016/j.contraception.2006.03.022. Epub 2006 Jun. 21. PMID: 16904415.
[3]. Veisi F, Zangeneh M. Comparison of Two Different Injectable Contraceptive Methods: Depo-medroxy Progesterone Acetate (DMPA) and Cyclofem. J Family Reprod Health. 2013 Sep.;7(3):109-13. PMID: 24971112; PMCID: PMC4064779.
[4]. Ethinylestradiol [Ethinyl Estradiol] and Drospirenone (Lexi-Drugs Multinational). [Internet]. 2021. [cited 2021 Nov 15]. Available from : https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4669394?cesid=9mBOPQAlCcU&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3DEthinyl%252520estradiol%26t%3Dname%26va%3DEthinyl%252520estradiol.
[5]. Esthinyl estradiol. [Internet]. 2021. [cited 2021 Nov 15]. Available from : https://go.drugbank.com/drugs/DB00977.
[6]. Drosperinone l. [Internet]. 2021. [cited 2021 Nov 15]. Available from : https://go.drugbank.com/drugs/DB01395.
วันที่ตอบ : 07 ก.พ. 65 - 22:01:30
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110