ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ยาฆ่าเชื้อzithromax แบบน้ำ หลังผสมเก็บที่อุณหภูมิห้องหรือในตู้เย็นคะ

ยาฆ่าเชื้อzithromax แบบน้ำ หลังผสมเก็บที่อุณหภูมิห้องหรือในตู้เย็นคะ

[รหัสคำถาม : 3] วันที่รับคำถาม : 11 ธ.ค. 62 - 16:14:11 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

การเก็บยา Azithromycin ชนิดผงแห้งสำหรับเตรียมยาน้ำแขวนตะกอน ซึ่งมี 2 รูปแบบ ได้แก่ ชนิดใช้ได้หลายครั้ง และชนิดแพคเกจใช้ครั้งเดียว หากทำการผสม ได้สารละลายแขวนตะกอนแล้ว ให้เก็บไว้ในขวดภาชนะดั้งเดิมที่ อุณหภูมิระหว่าง 5-30 ๐c [1,2] ซึ่งระยะเวลาการเก็บรักษายาแตกต่างกันตามชนิดบรรจุภัณฑ์ โดยชนิดใช้ได้หลายครั้ง เก็บไว้ได้นาน 10 วัน และชนิดแพคเกจใช้ครั้งเดียว หลังผสมให้รับประทานให้หมดโดยทันที [1]

Reference
[1] McEvoy GK, Snow EK, Miller J, Kester L,Heydorn JD, Leu LL, et al. AHFS Drug information 2018. United States; 2018. 229.
[2] Zithromax(Azithromycin for oral suspension). [Accessed on February, 3, 2020]. Available from: http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?format=PDF&id=511

วันที่ตอบ : 11 ก.พ. 63 - 13:05:55
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110