ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Metronidazole เครียดมาก

ดิฉันรับประทานยา Metronidazole เพื่อรักษาอาการตกขาว โดยเภสัชกรให้รับประทานวันละ 3 ครั้ง
เป็นเวลา 3 วัน (อาการดีขึ้นแล้วค่ะ)
แต่จากการ search หาข้อมูลจาก internet เค้าให้รับประทาน 5-7 วัน
อยากทราบว่าจะกลับมาเป็นได้มั้ยคะ
แล้วเชื้อจะดื้อยามั้ยค่ะ

[รหัสคำถาม : 301] วันที่รับคำถาม : 24 พ.ย. 64 - 13:52:40 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

อาการตกขาวเกิดจากหลายสาเหตุรวมทั้งการติดเชื้อ โดยเชื้อที่พบบ่อยมี 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ตกขาวจากเชื้อรา (Candidiasis) มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Candida albicans อาการที่มักพบคือ ตกขาวจะมีลักษณะเป็นตะกอนนมสีขาว ไม่มีกลิ่น คันมาก สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาต้านเชื้อรา เช่น ยารับประทาน Fluconazole, ยาเหน็บช่องคลอด Clotrimazole เป็นต้น [1]
2. ตกขาวจากแบคทีเรีย (Bacterial vaginosis) มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Gardnerella vaginalis ลักษณะตกขาวจะเป็นแผ่นเนื้อเดียวกัน สีขาวเทา มีกลิ่นคาวปลา สามารถรักษาด้วยยา Metronidazole ในรูปแบบยารับประทาน 400-500 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 2 ครั้ง นาน 5-7 วัน หรือ Metronidazole 2 กรัม รับประทานครั้งเดียว ยาอื่นๆ ที่สามารถใช้รักษาได้ เช่น ยารับประทาน Tinidazole หรือ ยารับประทาน Clindamycin เป็นต้น [1] [2]
3. ตกขาวจากพยาธิ (Trichomoniasis) มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Trichomonas vaginalis ตกขาวจะมีสีเหลืองเขียว มีฟอง มีกลิ่นคาว คัน สามารถรักษาด้วยยา Metronidazole โดยมีขนาดยาที่แนะนำคือ Metronidazole 200 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 3 ครั้ง นาน 7 วัน หรือ Metronidazole 400-500 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 2 ครั้ง นาน 5-7 วัน หรือ Metronidazole 2 กรัม รับประทานครั้งเดียว ยาอื่นๆ ที่สามารถใช้รักษาได้ เช่น ยารับประทาน Tinidazole 2 กรัม รับประทานครั้งเดียว เป็นต้น การรักษาตกขาวจากพยาธิ จำเป็นต้องรักษาคู่นอนร่วมด้วย [1] [2]
Metronidazole เป็นยากลุ่ม Nitroimidazole ใช้รักษาการโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียบางชนิด, พยาธิในช่องคลอด, บิดมีตัว อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว ช่องคลอดอักเสบ ปวดท้อง ท้องเสีย ลิ้นเฝื่อน ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างใช้ยานี้ เนื่องจากทำให้เกิดอาการ Disulfiram-like reaction เช่น หน้าร้อนวูบวาบ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว แน่นหน้าอก หายใจลำบาก [2] [3]
สำหรับการกลับเป็นซ้ำของอาการตกขาว จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ใช้ยาไม่ต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง การดื้อยา มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่ได้รับการรักษา (ตกขาวจากพยาธิ) หรือใช้ยาไม่ตรงกับสาเหตุของโรค เป็นต้น [1] การดื้อต่อยา Metronidazole นั้นมีการศึกษาในต่างประเทศ พบว่ามีอุบัติการณ์การดื้อต่อยา Metronidazole ร้อยละ 4-10 [1] มีการศึกษาแบบสุ่มในผู้ป่วยหญิง 120 ราย ที่มีอาการตกขาวจากแบคทีเรีย โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Metronidazole 500 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน กับ Tinidazole ขนาด 500 มิลลิกรัม รับประทานวันละครั้ง นาน 5 วัน และติดตามผลการรักษาที่ 1 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ หลังใช้ยา พบว่า ที่ 1 สัปดาห์ การใช้ยา Metronidazole และ Tinidazole มีอัตราการหายจากโรคเท่ากับร้อยละ 91.2 และร้อยละ 96.5 ตามลำดับ และที่ 4 สัปดาห์ มีอัตราการหายจากโรคเท่ากับร้อยละ 75 และร้อยละ 94.54 ตามลำดับ โดยกลุ่มที่ได้ยา Metronidazole มีผู้ที่กลับเป็นซ้ำจำนวน 13 ราย [4]
จากการศึกษาการรักษาอาการตกขาวจากพยาธิ โดยเปรียบเทียบกลุ่มที่รักษาคู่นอนร่วมด้วยและกลุ่มที่ไม่ได้รักษาคู่นอนด้วย พบว่า 1-2 สัปดาห์หลังจากใช้ยา อัตราการเป็นซ้ำในกลุ่มที่รักษาคู่นอนร่วมด้วยและกลุ่มที่ไม่ได้รักษาคู่นอนเท่ากับร้อยละ 5.1 และร้อยละ 23.3 ตามลำดับ ทำให้อัตราการหายจากโรคในกลุ่มที่รักษาคู่นอนร่วมด้วยและกลุ่มที่ไม่ได้รักษาคู่นอนเท่ากับร้อยละ 91.8 และร้อยละ 72.6 ตามลำดับ [5]
จากข้อมูลเท่าที่สืบค้นได้ ไม่พบการศึกษาที่เกี่ยวกับการใช้ยา Metronidazole รับประทานวันละ 3 ครั้ง นาน 3 วัน ในการรักษาอาการตกขาว จึงไม่สามารถบอกถึงประสิทธิภาพของการใช้ยาในลักษณะดังกล่าวได้ แต่จากแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย แนะนำให้ใช้ยา Metronidazole 500 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 2 ครั้ง นาน 7 วัน ส่วนการกลับเป็นซ้ำของโรคจะขึ้นอยู่หลายปัจจัยดังที่กล่าวข้างต้น ดังนั้น หากใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาโดยละเอียด

เอกสารอ้างอิง
[1]. Walensky RP, Houry D, Jernigan DB, Bunnell R, Layden J, Iademarco MF. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. Centers for Disease Control and Prevention Morbidity and Mortality Weekly Report[internet]. 2021 [cited 2021 Nov 10]. Available from: https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/STI-Guidelines-2021.pdf.
[2]. Aikman K, Brayfield A, Buckingham R, Cardart C, Harrison M. British National Formulary. 81st ed., UK: Pharmaceutical Press; 2021.
[3]. Metronidazole. In: Specific Lexicomp Online Database [database on the internet]. Hudson(OH): Lexicomp Inc.:2021 [cited 16 Nov 2021]. Available from: http://online.lexi.com.
[4]. Raja IM, Basavareddy A, Mukherjee D, Meher BR. Randomized, double-blind, comparative study of oral metronidazole and tinidazole in treatment of bacterial vaginosis. Indian J Pharmacol. 2016 Nov-Dec;48(6):654-658.
[5]. Lyng J, Christensen J. A double-blind study of the value of treatment with a single dose tinidazole of partners to females with trichomoniasis. Acta Obstet Gynecol Scand. 1981;60(2):199-201.

วันที่ตอบ : 25 พ.ย. 64 - 09:53:50
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110