ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ข้อมูลยา MIRACID

การใช้ยาMIRACIDมากๆจะทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงหรืออวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือเปล่าคะ
ตอนนี้แฟนกินยาลดกรดตัวนี้มาจะเข้าเดือนที่3แล้วค่ะกินร่วมกับขมิ้นชันแบบแคปซูล+กับกินน้ำขิงต้มเป็นประจำค่ะ

[รหัสคำถาม : 302] วันที่รับคำถาม : 24 พ.ย. 64 - 13:55:08 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Sexual dysfunction หรือปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นมีหลายประเภท จากแนวทางการรักษาของ European association of urology ปีพ.ศ. 2562 เกี่ยวกับ Male sexual dysfunction แบ่งเป็น 4 ชนิดคือ 1) ปัญหาของอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาด้านหัวใจ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ผู้ที่มีปัญหาด้านหัวใจอยู่จะมีโอกาสเกิดอวัยวะเพศไม่แข็งมากกว่าคนปกติ ส่วนยาที่เป็นสาเหตุของปัญหาของอวัยวะเพศไม่แข็งตัวประกอบด้วย ยาลดความดันโลหิต ยาที่มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมน Androgen ยาต้านซึมเศร้า เป็นต้น[1][2] 2) ปัญหาการหลั่งไว สาเหตุเกิดจากปัญหาทางร่างกาย และจิตใจ 3) ปัญหาอวัยวะเพศโค้งงอ สาเหตุการเกิดมาจากการอักเสบของอวัยวะเพศเป็นเวลานานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององคชาต 4) ปัญหาอวัยวะเพศแข็งค้าง สาเหตุมาจากเลือดที่ไปเลี้ยงองคชาตลดลง โดยยาที่ทำให้เกิดปัญหาอวัยวะเพศแข็งค้าง เช่น Vasoactive erectile agent, alpha-adrenergic receptor antagonists, Anti-anxiety agents เป็นต้น[1]
MIRACID® มีตัวยาสำคัญคือ Omeprazole เป็นยาในกลุ่ม proton pump inhibitors (PPIs) ใช้ในการรักษาโรคกรดไหลย้อน รวมถึงแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น โดยอาการข้างเคียงที่พบบ่อย เช่น อาการปวดท้อง ท้องเสีย ปวดหัว เป็นต้น และอาการข้างเคียงที่พบเมื่อใช้ยาเป็นวาลานานหลายเดือน เช่น โรคแพ้ภูมิตัวเอง (เมื่อใช้ยานานประมาณ 8 เดือน) อาการท้องเสียจากการติดเชื้อซึ่งเกิดจากการใช้ยาเป็นเวลานานแล้วไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเชื้อประจำถิ่นในทางเดินอาหารจนมีเชื้ออื่นโตขึ้น ปัญหากระดูกหักง่ายขึ้นในหญิงวัยหมดประจำเดือน (เมื่อใช้ยานานกว่า 1 ปี) เนื่องจากยาไปลดการดูดซึมของแคลเซียมในลำไส้ รวมถึงการเกิดติ่งเนื้อบริเวณกระเพาะอาหาร ซึ่งไม่เกี่ยวกับมะเร็ง (เมื่อใช้ยานานกว่า 1 ปี) เป็นต้น[3][4]
ซึ่งทั้งแนวทางการรักษาของ European association of urology ปีพ.ศ. 2562 และจากฐานข้อมูลยาทั้ง Lexicomp และ Micromedex ไม่มีการรายงานการเกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากการใช้ยา Omeprazole แต่มีรายงานผู้ป่วยในชายอายุ 38 ปีที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง และใช้ยาลดความดันโลหิตชื่อ Lisinopril มาเป็นเวลา 11 ปีเพื่อใช้ลดความดันโลหิตและมีประวัติใช้ยา Omeprazole 20 มิลลิกรัมต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 2 วันแล้วเกิดอาการอวัยวะเพศไม่แข็งขึ้น แต่หลังจากหยุดยา Omeprazole ไปไม่กี่วันอาการอวัยวะเพศไม่แข็งก็หายไป นอกจากนี้มีการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี 1992 ถึง 2015 พบผู้ที่ใช้ Omeprazole แล้วเกิดอวัยวะเพศไม่แข็ง 17 ราย[5] และมีการเก็บข้อมูลในผู้ป่วยเพศชายอายุมากกว่าเท่ากับ 40 ปี ในปี 2001 ถึง 2005 ทั้งหมด 2,142 คน ในผู้ที่มีอาการอวัยวะเพศไม่แข็ง และ/หรือภาวะต่อมลูกหมากโตเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีอาการอวัยวะเพศไม่แข็งและ/หรือภาวะต่อมลูกหมากโต พบว่าผู้ที่มีอาการอวัยวะเพศไม่แข็งและ/หรือภาวะต่อมลูกหมากโตมีอัตราส่วนการใช้ยากลุ่ม PPIs เป็น 2.3 เท่าของผู้ที่ไม่มีอาการอวัยวะเพศไม่แข็ง และ/หรือภาวะต่อมลูกหมากโต [6]
ในส่วนของการใช้ยา Omeprazole ร่วมกับการใช้ยาแคปซูลขมิ้นชัน และน้ำขิงนั้น ไม่พบการตีกันของสมุนไพรกับยา แต่ว่าพบการตีกันของขมิ้นชันกับขิง เนื่องจากสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดมีฤทธิ์ลดการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่ใช้ยาลดการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านลิ่มเลือดให้ระวังการใช้สมุนไพรนี้เป็นประจำ โดยสมุนไพรที่ลดการแข็งตัวของเลือดอื่น ๆ เช่น กระเทียม โสม แปะก๊วย เป็นต้น และในส่วนของขิง[7] มีการศึกษาในหนูทดลองพบว่าหนูที่ใช้น้ำมันขิงเป็นเวลา 4 สัปดาห์มีระดับของฮอร์โมนเพศได้มากกว่ากลุ่มของหนูที่ไม่ใช้น้ำมันขิง ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอวัยวะเพศไม่แข็งได้[8]
โดยสรุปแล้วยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดของการใช้ยา Omeprazole แล้วทำให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศรวมถึงอาการอวัยวะเพศไม่แข็ง การเกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศรวมถึงอาการอวัยวะเพศไม่แข็งนั้น อาจต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมทั้งโรคประจำตัว และยาที่ใช้ประจำ ผู้ที่มีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศรวมถึงอาการอวัยวะเพศไม่แข็งควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุของโรคเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง
[1]. K. Hatzimouratidis, F. Giuliano, I. Moncada, et al. EAU Working Group on Male Sexual and Reproductive Health. European Association of Urology Guidelines on Erectile dysfunction, Premature ejaculation, Penile curvature, and Priapism: Male Sexual Dysfunction. European urology; 2019. Available from:
https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-on-Male-Sexual-Dysfunction-2019.pdf.
[2]. McVary KT. Sexual Dysfunction. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw Hill; 2018.
Accessed November 16, 2021. Available from:
https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2129§ionid=192288003.
[3]. Omeprazole. In: Specific Lexicomp Online Database [Database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp Inc.: 2021 [updated 13 Nov 2021; 16 Nov 2021]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4669537?cesid=aALiPNFt3d1&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Domeprazole%26t%3Dname%26va%3Domeprazole.
[4]. Omeprazole. In: DRUGDEX® System [database on the internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [Cited 16 Nov 2021]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian.
[5] Perry TW. Abrupt-onset, profound erectile dysfunction in a healthy young man after initiating over-the-counter omeprazole: a case report. J Med Case Rep. 2021 Jul 24;15(1):360.
[6]. Egan KB, Burnett AL, McVary KT, et a; The Co-occurring Syndrome-Coexisting Erectile Dysfunction and Benign Prostatic Hyperplasia and Their Clinical Correlates in Aging Men: Results From the National Health and Nutrition Examination Survey. Urology. 2015 Sep;86(3):570-80.
[7]. Ginger. In: Specific Lexicomp Online Database [Database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp Inc.: 2021 [updated 12 May 2021; 16 Nov 2021]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/fc_rnp2/3750162?cesid=61pG8iQ78ZV&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dginger%26t%3Dname%26va%3Dginger.
[8]. El Makawy AI, Ibrahim FM, Mabrouk DM, et al. Effect of antiepileptic drug (Topiramate) and cold pressed ginger oil on testicular genes expression, sexual hormones and histopathological alterations in mice. Biomed Pharmacotherapy. 2019 Feb; 110:409-419.

วันที่ตอบ : 24 พ.ย. 64 - 15:14:37
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110