ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
การใช้ยา Triferdine ร่วมกับ FBC

ทำไมยา Triferdine ถึงให้พร้อมกันกับ FBC ไม่ได้ในหญิงหลังคลอดคะ

[รหัสคำถาม : 305] วันที่รับคำถาม : 24 พ.ย. 64 - 15:32:46 ถามโดย : นักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

การขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency) เป็นรูปแบบหนึ่งของการขาดสารอาหารที่พบได้บ่อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้หญิง เด็ก และประชากรที่มีรายได้น้อย ภาวะขาดธาตุเหล็กมักเกิดก่อนภาวะโลหิตจาง และภาวะโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์เป็นหนึ่งในตัวพยากรณ์โรคโลหิตจางที่รุนแรงที่สุดในช่วงหลังคลอด โดยเริ่มตั้งแต่หลังคลอดจนถึง 6 สัปดาห์ถัดไป ผลที่ตามมาของการขาดธาตุเหล็กและโรคโลหิตจางในช่วงหลังคลอดอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของมารดาและทารก
องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการเสริม elemental iron 30-60 mg และ folic acid 400 µg (0.4 mg) เพื่อป้องกันโรคโลหิตจางของมารดา การติดเชื้อหลังคลอด ทารกน้ำหนักตัวน้อย และการคลอดก่อนกำหนด โดย ferrous fumarate 180 mg จะเทียบเท่า elemental iron 60 mg ระยะเวลาในการให้ตั้งแต่รับฝากครรภ์จนถึง 6-12 สัปดาห์หลังการคลอด [1,2]
โดย Triferdine® ประกอบด้วย potassium iodide 0.196 mg (equivalent to iodine 0.15 mg), ferrous fumarate 185 mg (equivalent to ferrous 60.81 mg), folic acid 0.4 mg[3] ใช้สำหรับป้องกันการขาดไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกในสตรีตั้งครรภ์ โดยรับประทานวันละ 1 เม็ด[4] และ FBC® ประกอบด้วย ferrous fumarate 200 mg (equivalent to ferrous 66 mg), vitamin B1 2 mg, vitamin B2 2 mg, vitamin B12 5 µg, vitamin C 20 mg, niacin 10 mg, folic acid 100 µg, calcium phosphate tribasic 100 mg[5] ใช้สำรับบำรุงโลหิต บำรุงร่างกาย สำหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางเนื่องจากระหว่างการตั้งครรภ์ หลังการคลอดบุตร ระยะให้นมบุตร ผู้ป่วยเรื้อรัง บำรุงร่างกายผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด โดยรับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 เวลา[6]
ดังนั้นหากรับประทาน Triferdine® และ FBC® ร่วมกันจะทำให้ได้รับปริมาณ elemental iron ต่อวันเท่ากับ 258.81 mg ซึ่งเกินปริมาณที่ WHO แนะนำในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด (ปริมาณ elemental iron ที่แนะนำต่อวัน คือ 30-60 mg)[1,2] แต่ยังไม่ถึงขนาดที่ทำให้เกิดพิษ (ขนาด elemental iron ที่มีรายงานว่าทำให้เกิดพิษในคน คือ 20 mg/kg)[7] ซึ่งการได้รับ elemental iron เกินปริมาณที่แนะนำอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องผูก อุจจาระสีคล้ำ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดแสบร้อนกลางอก เป็นต้น[8,9] และผลข้างเคียงทางระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะเปลี่ยนสี เป็นต้น[8]

เอกสารอ้างอิง
[1]. Guideline: Iron Supplementation in Postpartum Women. Geneva: World Health Organization; 2016. EXECUTIVE SUMMARY. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK379995/.
[2]. Iron and folate supplementation: integrated management of pregnancy and childbirth (IMPAC). Standards for maternal and neonatal Geneva: Department of Making Pregnancy Safer, World Health Organization; 2006. Available from: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_
health/iron_folate_supplementation.pdf.
[3]. MIMS Online Thailand. Triferdine [Internet]. 2021. Available from : https://www.mims.com/thailand/drug/info/triferdine.
[4]. Triferdine [packet insert]. Pathum Thani: The Government Pharmaceutical Organization; 2021.
[5]. MIMS Online Thailand. FBC [Internet]. 2021. Available from : https://www.mims.com/thailand/drug/info/fbc.
[6]. FBC [packet insert]. Phra Nakhon Si Ayutthaya. RANBAXY (THAILAND) CO.,LTD.; 2021.
[7]. Lacuorture PG, Wason S, Temple AR, et al. Emergency assessment of severity of iron overdose by clinical and laboratory methods. JPediatr 1981; 99: 89-91.
[8]. Ferrous fumarate. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 11 May 2021; cited 16 Nov 2021]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4669399?cesid=afRdIgZ83rK&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dferrous%252 520fumarate%26t%3Dname%26va%3Dferrous%252520fumarate#.
[9]. Düzen Oflas N, Demircioğlu S, Yıldırım Doğan N, Eker E, Kutlucan A, Doğan A, Aslan M, Demir C. Comparison of the effects of oral iron treatment every day and every other day in female patients with iron deficiency anaemia. Intern Med J. 2020; 50(7): 854-858.

วันที่ตอบ : 24 พ.ย. 64 - 16:02:19
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110