ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Drug interaction

อยากสอบถามครับ ตอนนี้อายุ 35 ปี ต้องการมีบุตร จึงได้ซื้อวิตามิน Z-bec มารับประทาน แต่เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ ผมรับประทานยาลดความดันโลหิต Diovan (Valsartan) 80 mg 1 เม็ดทุกวันอยู่ อยากทราบว่าสามารถรับประทานคู่กันได้หรือไม่ครับ จะมีผลข้างเคียงใด ๆ ไหมครับ

[รหัสคำถาม : 313] วันที่รับคำถาม : 26 พ.ย. 64 - 20:16:32 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา valsartan เป็นยาลดความดันโลหิตที่จัดอยู่ในกลุ่ม non peptide angiotensin II receptor antagonist (ARB) ออกฤทธิ์ต้าน angiotensin II โดยจับที่ AT1 receptor ส่งผลให้เกิดการลดการหลั่งอัลโดสเตอโรน (angiotensin II-dependent aldosterone release) ยามีข้อบ่งใช้ ดังนี้
1. ภาวะหัวใจล้มเหลว
2. ความดันโลหิตสูง
3. กล้ามเนื้อหัวใจตาย
สำหรับขนาดยาในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในช่วง 40 - 320 mg ต่อวัน [1]
โดยยา valsartan มีข้อควรระวัง (precaution) ดังนี้
1. อาจทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำได้ ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย
2. อาจทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำได้ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาขับปัสสาวะในขนาดสูง
3. อาจทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia) ได้ ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เริ่มมีไตผิดปกติอาจทำให้เกิด ภาวะไตล้มเหลวได้
และมีข้อห้ามใช้ (contraindication) ดังนี้
1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีการใช้ยา aliskiren
2. ห้ามใช้ร่วมกับยาลดความดันกลุ่ม Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors เช่น captopril enalapril
3. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ต่อยานี้ [1]
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Z-Bec ใน 1 เม็ด มีส่วนประกอบของวิตามินและแร่ธาตุ ดังนี้ Vitamin E (45.0 IU) Vitamin C (600.0 mg) Vitamin B1 (15.0 mg) Vitamin B2 (10.2 mg) Vitamin B3 (100.0 mg) Vitamin B5 (25.0 mg) Vitamin B6 (10 mg) Vitamin B12 (6.0 mcg) และ Zinc (22.5 mg) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหารหรือหลังอาหาร [2]
จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่พบข้อห้ามใช้ หรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา valsartan และ Z-Bec ร่วมกัน ดังนั้นสามารถรับประทานยา Valsartan ร่วมกับ Z-Bec ได้

เอกสารอ้างอิง
[1]. Valsartan. In: DRUGDEX® System [database on the internet]. Greenwood Village,
CO: Thomson Micromedex. [cited 2021 Nov 15]. Available from:
http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian.
[2]. Z-Bec. (2021). In MIMS Online. Retrieved from https://www.mims.com/thailand/drug/info/z-bec.

วันที่ตอบ : 07 ธ.ค. 64 - 13:38:58
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110