ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
อยากทราบอาการข้างเคียงของยาหอมตรา5เจดีย์

คุณแม่อายุ65ปี รับประทานยาหอมตรา 5 เจดีย์มา 10 ปี รับประทานทุกวันเลยค่ะ วันละครึ่งช้อนชา จะมีผลต่อไตไหมคะ และมีอาการข้างเคียงอื่นหรือไม่คะ

[รหัสคำถาม : 329] วันที่รับคำถาม : 27 ธ.ค. 64 - 21:45:17 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยาหอมตรา 5 เจดีย์ ในผงยา 100 กรัม มีตัวยาสำคัญดังนี้ พิมเสนต้น 7.1 กรัม, อบเชยจีน 7.1 กรัม, เทพทาโร 2.3 กรัม, ชะเอมเทศ 4.8 กรัม, กานพลู 7.1 กรัม, โกศกระดูก 7.1 กรัม, กฤษณา 7.1 กรัม และ โกฐสอ 3.5 กรัม สรรพคุณสำหรับแก้ลม เช่น จุกเสียดแน่น ขับลมในกระเพาะสำไส้ ใช้ครั้งละ1 ช้อนชา ชงกับน้ำอุ่น กินวันละ 3-4 ครั้ง[1] อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เช่น ความดันโลหิตสูง บวมที่มือและเท้าเนื่องจากโซเดียมคั่ง โพแทสเซียมต่ำ เลือดเป็นด่าง และเป็นพิษต่อไต[2,3,4]
ส่วนผสมในตำรับยาหอมตรา 5 เจดีย์ที่มีรายงานความเป็นพิษต่อไต ได้แก่ เทพทาโร อบเชยจีน[5] และ ชะเอมเทศ[2] เทพทาโรและอบเชยจีนมี aristolochic acid และ cinnamaldehyde เป็นสารสำคัญตามลำดับ[5] มีการศึกษาพบว่าการใช้เทพทาโรขนาดต่ำ(0.5มก./กก./วัน)มากกว่า1เดือนและการใช้อบเชยจีนขนาดสูง(2000มก./กก.)ทำให้เกิดพิษต่อไตในสัตว์ในสัตว์ทดลอง[6,7] แต่ไม่พบข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณและระยะที่ทำให้เกิดพิษต่อไตในคน สำหรับชะเอมเทศพบรายงานการเกิดไตวายเฉียบพลันจากการใช้สมุนไพรที่มีชะเอมเทศ 16 กรัม ทุกวันติดต่อกัน 1.5 ปี[3]
อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่รับประทานยาสมุนไพรติดต่อเป็นระยะเวลานานมีความเสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อไต เช่น ไตวายเฉียบพลัน นิ่วในไต[2] ดังนั้น ผู้สูงอายุควรใช้ยาสมุนไพรอย่างระมัดระวัง
ยาหอมตรา 5 เจดีย์ไม่ควรใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ thiazides เช่น hydrochlorothiazide หรือยากระตุ้นหัวใจ cardiac glycosides เช่น digoxin เนื่องจากชะเอมเทศที่เป็นส่วนประกอบในยาหอมตรา 5 เจดีย์ ทำให้โพแทสเซียมถูกขับออกมากขึ้น และระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin, aspirin, heparin ระวังการใช้ร่วมกับยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ระวังการใช้ร่วมกับสมุนไพรหรือยาที่ลดน้ำตาลในเลือด เนื่องจากสารยูจีนอลในกานพลูทำให้เลือดออกง่ายและน้ำตาลในเลือดลดลง[4]

เอกสารอ้างอิง
[1]. ตัดสินใจ.คอม. ยาหอม 5 เจดีย์ [Internet]. Accessed on November 13, 2021. Available from: https://www.tudsinjai.com/data/product/ya_hom-five_pagodas/.
[2]. Kiliś-PK, Wiela-HA. Nephrotoxicity of Herbal Products in Europe-A Review of an Underestimated Problem. Int. J. Mol. Sci. 2021;22(8): 4132.
[3]. Nazari S, Rameshrad M, Hosseinzadeh H. Toxicological Effects of Glycyrrhiza glabra (Licorice): A Review. Phytother Res. 2017;31(11): 1635-50.
[4]. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร [Internet]. Accessed on November 13, 2021. Available from: http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=aboutus.
[5]. Xu X, Zhu R, Ying J, Zhao M, Wu X, Cao G, Wang K. Nephrotoxicity of Herbal Medicine and Its Prevention. Front. Pharmacol. 2020;11: 569551. doi: 10.3389/fphar.2020.569551.
[6]. Lin CE, Lin PY, Yang WC, Huang YS, Lin TY, Chen CM, Chen HS, Lee JA, Chen SM. Evaluation of the nephrotoxicity and safety of low-dose aristolochic acid, extending to the use of Xixin (Asurum), by determination of methylglyoxal and d-lactate. J. Ethnopharmacol. 2021;272: 113945. doi: 10.1016/j.jep.2021.113945.
[7]. Yun JW, You JR, Kim YS, Kim SH, Cho EY, Yoon JH, Kwon E, Jang JJ, Park JS, Kim HC, Che JH, Kang BC. In vitro and in vivo safety studies of cinnamon extract (Cinnamomum cassia) on general and genetic toxicology. Regul. Toxicol. Pharm. 2018;95: 115-123.

วันที่ตอบ : 05 ม.ค. 65 - 18:11:19
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110