ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบBเข็มเเรก เเต่เข็ม 2,3 เป็นวัคซีนรวมไวรัสตับอักเสบ AB

ผมไปฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบที่รพ.แห่งหนึ่ง โดยผมมีความประสงค์จะฉีดตัวรวม package Twinrix® 3 เข็ม แต่ปรากฎว่าคุณพยาบาลเบิกวัคซีนมาฉีดให้ผิด โดยฉีดเป็น Engerix B® ให้แทน ผมมาทราบหลังจากฉีดไปแล้ว จึงสอบถามถึงวิธีการแก้ไขว่าควรทำอย่างไร สิ่งที่ได้รับคำตอบคือ เดี๋ยวเข็มสองและสาม จะฉีดเป็น Twinrix® ให้ จึงอยากสอบถามว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะได้ผลเหมือนกันหรือเปล่าครับ ผมจะได้ภูมิคุ้มกันครบ ทั้ง A และ B ไหมครับ

[รหัสคำถาม : 331] วันที่รับคำถาม : 28 ธ.ค. 64 - 14:37:38 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

วัคซีน Engerix-B® เป็นวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ชนิดเชื้อตาย มีปริมาณแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี 20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สำหรับผู้ใหญ่ บริหารโดยการฉีดครั้งละ 1 มิลลิลิตร เข้ากล้ามเนื้อ และต้องฉีดให้ครบชุด 3 ครั้ง คือ เดือนที่ 0 เดือนที่ 1-2 และ เดือนที่ 6-7 ซึ่งจะมีปริมาณแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ทั้งหมดที่ได้รับคือ 60 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยในขณะนี้มีทั้งวัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) และวัคซีนเชื้อเป็นหรือเชื้อมีชีวิตแต่อ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine) ผลิตภัณฑ์วัคซีนชนิดที่เป็นไวรัสเชื้อตาย ได้แก่ Havrix® มีขนาดบรรจุปริมาณแอนติเจน 1,440 ยูนิต/มิลลิลิตร Vaqta® มีขนาดบรรจุปริมาณแอนติเจน 50 ยูนิต/มิลลิลิตร และ Avaxim® มีขนาดบรรจุปริมาณแอนติเจน 160 ยูนิต/มิลลิลิตร โดยวัคซีนทั้ง 3 ชนิดสามารถใช้แทนกันได้ ใช้ได้ทั้งในเด็ก (อายุ > 1 ปี) และผู้ใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่บริหารโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็มในเดือนที่ 0 และเดือนที่ 6-12 เดือน ผลิตภัณฑ์วัคซีนชนิดที่เป็นไวรัสเชื้อเป็น ได้แก่ MEVAC- A® สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 เดือน บริหารโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเพียงเข็มเดียว
วัคซีน Twinrix® เป็นวัคซีนรวมป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี ชนิดเชื้อตาย มีส่วนประกอบของแอนติเจนชนิดเดียวกับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอชนิดเชื้อตาย และ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี ชนิดเชื้อตาย โดยมีขนาดบรรจุปริมาณแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ 720 ยูนิต/มิลลิลิตร และ ปริมาณแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี 20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สำหรับผู้ใหญ่ ฉีด 3 เข็ม ที่เดือนที่ 0 เดือนที่ 1 และเดือนที่ 6 ซึ่งจะมีปริมาณแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ และ เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ทั้งหมดที่ได้รับ คือ 2,160 ยูนิต/มิลลิลิตร และ 60 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ
กรณีที่ต้องการฉีดวัคซีนรวมป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี (Twinrix®) 3 เข็ม แต่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Engerix-B®) และเข็มที่ 2 , 3 เป็นวัคซีน Twinrix® จะได้รับปริมาณแอนติเจนในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบเอไม่เพียงพอ เนื่องจากการสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ จะสามารถป้องกันโรคได้ 94-100% เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ชนิดเชื้อตาย (Havrix®) ครบจำนวน 2 เข็ม ซึ่งมีปริมาณแอนติเจนอของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ 2,880 ยูนิต หรือ ได้รับวัคซีนรวมป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอและ บี (Twinrix®) จำนวน 3 เข็ม ซึ่งมีปริมาณแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ 2,160 ยูนิต การฉีดวัคซีน Engerix-B® เป็นเข็มที่ 1 และตามด้วยวัคซีน Twinrix® เป็นเข็มที่ 2 และ 3 จะได้รับปริมาณแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ เพียง 1,440 ยูนิตซึ่งต่ำกว่าปริมาณแอนติเจนทั้งหมดที่ควรได้รับ แต่ได้รับปริมาณแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ที่เพียงพอต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เนื่องจากปริมาณแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ที่มีในวัคซีนรวม Twinrix® มีปริมาณ 20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ต่อการฉีดแต่ละครั้ง ดังนั้นปริมาณแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ทั้งหมดที่ได้รับคือ 60 ไมโครกรัมตามปริมาณแอนติเจนที่แนะนำ[1,2,3,4,5]
ดังนั้นจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Engerix-B®) ต่อเนื่องให้ครบ 3 เข็ม โดยฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่สอง 5 เดือน และฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ชนิดเชื้อตาย (Havrix®) 2 เข็มที่เดือนที่ 0 และเดือนที่ 6-12 เดือน เนื่องจากมีรายงานการศึกษา พบว่า รูปแบบการฉีดวัคซีนทั้งสองชนิดดังกล่าว สามารถกระตุ้นให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี ได้สูงเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี[6,7]

เอกสารอ้างอิง
[1]. กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2562 [Internet] .2562 [Cited 13 พฤศจิกายน 2564]. Available from: http://dmsic.moph.go.th/upload/ web_download/ddc_vaccines-n-immunesystem2562_20191102_183930.pdf
[2]. FDA. TWINRIX [Internet]. 2001 [Cited 13 November 2564]. Available from: https://www.fda.gov/
media/119351/download?fbclid=IwAR36o0aLXbc5Ghp_QjyJLo5Njo4A3NJKt7bfxaq8plxyBBtVnlVwmiQhjlM
[3]. FDA. HAVRIX [Internet]. 1995 [Cited 13 November 2564]. Available from: https://www.fda.gov/
files/vaccines%2C%20blood%20%26%20biologics/published/Package-Insert---HAVRIX.pdf
[4]. FDA. ENGERIX-B [Internet]. 1989 [Cited 13 November 2564]. Available from: https://www.fda
.gov/media/119403/download
[5]. วาสนา ศิริรังสี. วัคซีนรวมต่อต้านไวรัสตับอักเสบชนิด A และ B (Combined Hepatitis A and B Vaccine). วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ [Internet]. 2545; 2: 126-7. Available from: file:///C:/Users/60107/
Downloads/60246-Article%20Text-140393-1-10-20160628%20(4).pdf
[6]. Tsai IJ, Chang MH, Chen HL, Ni YH, Lee PI, Chiu TY, Safary A.Immunogenicity and reactogenicity
of the combined hepatitis A and B vaccine in young adults. Vaccine. 2000 Oct 15;19(4-5):437-41.
doi: 10.1016/s0264-410x(00)00205-x. PMID: 11027806.
[7]. Joines RW, Blatter M, Abraham B, Xie F, De Clercq N, Baine Y, Reisinger KS, Kuhnen A, Parenti DL. A prospective, randomized, comparative US trial of a combination hepatitis A and B vaccine (Twinrix) with corresponding monovalent vaccines (Havrix and Engerix-B) in adults. Vaccine. 2001 Sep 14;19(32):4710-9. doi: 10.1016/s0264-410x(01)00240-7.PMID: 11535321.


วันที่ตอบ : 04 ม.ค. 65 - 17:41:42
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110