ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
กินยาเกินขนาด

กินยาTriferdine เกินขนาด กินไป18เม็ดโดยไม่ได้ตั้งครรภ์เป็นไรมั้ยคะ

[รหัสคำถาม : 381] วันที่รับคำถาม : 17 เม.ย. 65 - 23:11:38 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Triferdine® เป็นยาเม็ดประกอบด้วยโพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide) 0.196 มิลลิกรัมเทียบเท่ากับไอโอดีนปริมาณ 0.15 มิลลิกรัม เฟอร์รัสฟูมาเรต (ferrous fumarate) 185 มิลลิกรัมเทียบเท่ากับธาตุเหล็กปริมาณ 60.81 มิลลิกรัม และกรดโฟลิก 0.4 มิลลิกรัม ใช้สำหรับป้องกันการขาดไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก โดยรับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง [1]
ไอโอดีนเป็นสารที่ร่างกายใช้เพื่อสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ การขาดไอโอดีนทำให้เกิดโรคคอพอกและมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายในทารกและเด็ก ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน gเป็นดังนี้ ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 11 เดือน 70 ไมโครกรัม เด็กอายุ 1-8 ปี 90 ไมโครกรัม เด็ก 9-18 ปี 120-130 ไมโครกรัม ผู้ใหญ่ 19 ปีขึ้นไป 150 ไมโครกรัม หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร 200 ไมโครกรัม [2] การได้รับไอโอดีนเกินขนาดเมื่อได้รับ 200 mg ถึง 20 g ต่อครั้ง ทำให้เกิดการกัดกร่อนกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทำให้เกิดการอักเสบ อาเจียนเป็นเลือด ท้องเสีย เป็นผลให้เกิดการสูญเสียน้ำในร่างกายและระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว เกิดภาวะโซเดียมในเลือดสูง เลือดเป็นกรด ภาวะคลอไรด์ในเลือดสูง [3]
ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินซึ่งทำหน้าที่นำออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย มีบทบาทในการทำงานของสมองและพัฒนาการของทารกในครรภ์ ปริมาณธาตุเหล็กที่ควรได้รับต่อวันเป็นดังนี้ ทารก 6-11 เดือน 9.0 มิลลิกรัม เด็ก 1-8 ปี ควรได้รับ 5.0-6.6 มิลลิกรัม วัยรุ่นชาย 9-18 ปี ได้รับ 11.0-15.0 มิลลิกรัม วัยรุ่นหญิง 9-18 ปี ควรได้รับ 12.5-16.0 มิลลิกรัม ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุชายควรได้รับ 11.0-11.5 มิลลิกรัม ผู้ใหญ่หญิงควรได้รับ 20.0 มิลลิกรัม หญิงวัยหมดประจำเดือนควรได้รับ 10.0 มิลลิกรัม หญิงให้นมบุตรควรได้รับ 13.0 มิลลิกรัม หญิงตั้งครรภ์แนะนำให้เสริมธาตุเหล็กในรูปของยาเม็ดเพื่อป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก [2] การได้รับธาตุเหล็กเกินขนาดจะทำให้เกิดอาการเป็นพิษ ผู้ที่ได้รับธาตุเหล็กปริมาณ < 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมักจะไม่มีอาการ ผู้ที่ได้รับธาตุเหล็กปริมาณ 20-30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมักเกิดอาการปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย อาการดังกล่าวสามารถหายเองได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ผู้ที่ได้รับธาตุเหล็กปริมาณ ≥ 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น และขนาด ≥ 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ จึงควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรักษาอาการพิษจากการได้รับธาตุเหล็กเกินขนาด [4] อาการเป็นพิษได้แก่ อาเจียนเป็นเลือดจากแผลบริเวณกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร การทำงานของตับและไตผิดปกติ ภาวะเลือดเป็นกรด การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ความดันต่ำ เกิดภาวะช็อคจากการเสียเลือดและน้ำ อวัยวะภายในล้มเหลวจนทำให้เกิดการเสียชีวิตได้
โฟเลตจัดอยู่ในกลุ่มวิตามินบี 9 มักพบในผัก ผลไม้ ธัญพืช เมื่อร่างกายได้รับโฟเลตไม่เพียงพอจะทำให้เกิดอาการของโรคโลหิตจาง ปริมาณโฟเลตที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน คือ ทารก 60-85 ไมโครกรัม เด็ก 1-8 ปี ควรได้รับ 120-180 ไมโครกรัม วัยรุ่น 9-18 ปี ควรได้รับ 240-300 ไมโครกรัมต่ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 300 ไมโครกรัม หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับโฟเลตเพิ่มขึ้นวันละ 250 ไมโครกรัม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดประสาทของทารกในครรภ์เปิด (neural tube defects) และปากแหว่งเพดานโหว่ (clef palate) หญิงให้นมบุตรควรได้รับโฟเลตเพิ่มขึ้นวันละ 150 ไมโครกรัม [2]
ดังนั้น หากรับประทาน Triferdine® 18 เม็ดต่อวัน ทำให้ได้รับไอโอดีน 2.7 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 1,095 มิลลิกรัม และกรดโฟลิก 7.2 มิลลิกรัม จัดว่าได้รับขนาดไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟเลต เกินความจำเป็นที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน แต่ขนาดของไอโอดีนยังไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษ ส่วนปริมาธาตุเหล็กที่ได้รับจะถือว่าเกินขนาดจนอาจเป็นพิษหรือไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว หากน้ำหนักตัวมากกว่า 50 กก ขนาดที่ได้รับก็อาจจะยังไม่เป็นพิษ อย่างไรก็ตามหากจะใช้ยาใดๆ ควรใช้ตามขนาดยาที่แนะนำไม่ควรใช้ยาเกินขนาดที่กำหนด

เอกสารอ้างอิง
[1]. Triferdine. In: MIMS Online [database on the Internet]. MIMS Thailand; 2022 [cited 2022 Jun 19]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/triferdine.
[2]. คณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย.ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจําวันสําหรับคนไทย พ.ศ. 2563. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; 2563.
[3]. Qozi M. IODINE. In: Olson KR, Smollin CG, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Kim-Katz SY, Lewis JC, Wu AB. eds. Poisoning & Drug Overdose, 8e. McGraw Hill; 2022. Accessed June 19, 2022.
[4]. Garcia E. IRON. In: Olson KR, Smollin CG, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Kim-Katz SY, Lewis JC, Wu AB. eds. Poisoning & Drug Overdose, 8e. McGraw Hill; 2022. Accessed June 20, 2022.

วันที่ตอบ : 06 ก.ค. 65 - 10:52:51
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110