ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
กลุ่มยาเสียสาว มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร มีผลข้างเคียง หรือข้อห้ามใช้อย่างไร อากา

กลุ่มยาเสียสาว มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร มีผลข้างเคียง หรือข้อห้ามใช้อย่างไร อาการแสดงอย่างไร จัดอยู่ในประเภทยาใด มีจำหน่ายเฉพาะที่ใด มีปฏิกิริยากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหม สามารถตรวจหายาโดยวิธีไหนได้บ้าง ยาอยู่ได้ในร่างกายนานเท่าใด ขับออกทางใดได้บ้าง หากขับออกแล้ว จะยังมียาคงเหลือในร่างกายไหม จะมียาคงเหลือในร่างกายอีกนานเท่าไหร่ หรือขับออกทั้งหมดเลย

[รหัสคำถาม : 4] วันที่รับคำถาม : 11 ธ.ค. 62 - 16:14:46 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถามพัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110