ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ผลข้างเคียงจากยา befarin

ชายอายุ 33 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจตั้งแต่ปี 46 ปัจจุบันต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งให้กินคือยา befarin2 (Warfarin sodium 2 mg) วันละ 2 เม็ด ตอนนี้มีความรู้สึกว่าผมร่วงมากกว่าปกติทำให้ผมบางรากผมไม่แข็งแรงมาประมาณเกือบ 2 ปีแล้วไม่ทราบว่า เกิดจากการกินยาชนิดนี้หรือเปล่า ก็เลยอยากถามว่าจะมีผลข้างเคียงจากยาชนิดนี้ที่ทำให้ผมร่วงบ้างไหม

[รหัสคำถาม : 434] วันที่รับคำถาม : 01 ธ.ค. 65 - 20:06:18 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Befarin® มีชื่อสามัญทางยาคือ warfarin sodium ซึ่งเป็นยาในกลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) อาการข้างเคียงที่อาจพบได้ เช่น เลือดออกผิดปกติ มีจ้ำเลือดตามตัว คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย ปวด อ่อนเพลีย ปวดหัว และผมร่วง เป็นต้น [1] มีรายงานของการเกิดผมร่วงประมาณร้อยละ 30-40 และมักพบได้บ่อยในเพศหญิง ปัจจัยเสี่ยงเช่น ผู้สูงอายุ, ระยะเวลาในการใช้ยานาน, ใช้ยาในขนาดสูง การเกิดภาวะผมร่วงอาจเกิดได้ภายใน 3 เดือนหลังใช้ยา หรืออาจจะเกิดภายใน 1 เดือน ถึง 13 ปี หลังจากการใช้ยา warfarin และภาวะผมร่วงจะดีขึ้นหลังจากหยุดใช้ยา [2,3] สำหรับกลไกการทำให้เกิดภาวะผมร่วงจากยา warfarin อาจเกิดจากยากระตุ้นให้เส้นผมเข้าสู่ระยะพักตัวหรือระยะที่ผมหลุดล่วง (telogen phase) เร็วขึ้น โดยไม่ผ่านระยะเสื่อมสภาพ (catagen phase) [2]

มีรายงานของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาวะผมร่วงที่มีสาเหตุจากการใช้ยา warfarin เช่น จากรายงานผู้ป่วยเพศหญิงที่ได้รับยา warfarin 2.5 มิลลิกรัม เพื่อรักษาภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน ผู้ป่วยมีภาวะผมร่วงหลังจากการใช้ ยา warfarin ไปแล้ว 2 เดือน และได้มีการใช้ยา ubidecarenone ในการรักษาภาวะผมร่วง หลังจากนั้น 1 เดือน ภาวะผมร่วงดีขึ้น แต่เมื่อหยุดใช้ยา ubidecarenone เป็นเวลา 2 เดือน ก็เกิดภาวะผมร่วงขึ้นซ้ำ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา ubidecarenone ในการรักษาภาวะผมร่วงจากการใช้ยา warfarin [4]

เอกสารอ้างอิง
[1]. Befarin®. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2022 [updated 16 Nov. 2022; Accessed on Nov. 20, 2022]. Available from: https://online.lexi.com.
[2]. Marques MA, Porto CLL, Milhomens ALM, Vieira JM, Gomes CCA, Rocha ATC, Miller CDS. Alopecia in anticoagulated patients. J. Vasc. Bras. 2020 Jun. 8;19:e20190018. doi: 10.1590/1677-5449.190018.
[3]. Warfarin. In DRUGDEX® System [Database on the internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [cited 2022 Nov. 20]. Available from: https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian.
[4]. Nagao T, Ibayashi S, Fujii K, Sugimori H, Sadoshima S, Fujishima M. Treatment of warfarin-induced hair loss with ubidecarenone. Lancet. 1995 Oct. 21;346(8982):1104-5. doi: 10.1016/s0140-6736(95)91781-0.

วันที่ตอบ : 04 ธ.ค. 65 - 22:22:28
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110