ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ยา Racecadotril, Bioflor, smecta

ยา racecadotril และ ยา Bioflor ทำมาจากอะไร
ยา Racecadotril, Bioflor, smecta มีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง เช่น หลอดเลือด หัวใจ ตับ เป็นต้น

[รหัสคำถาม : 435] วันที่รับคำถาม : 02 ธ.ค. 65 - 11:24:08 ถามโดย : นักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา Racecadotril เป็นยาบรรเทาอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกลุ่มยับยั้งการหลั่งสารน้ำในทางเดินอาหาร (antisecretory drug)[1]  ออกฤทธิ์โดยยับยั้งเอนไซม์ enkephalinase ที่ทำลาย enkephalins ซึ่งสาร enkephalins มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสารน้ำเข้าสู่โพรงลำไส้ จึงช่วยบรรเทาอาการอุจจาระร่วงได้ [2]  Racecadotril มีส่วนประกอบ ได้แก่ Racecadotril, Lactose Monohydrate, pregelatinised maize starch, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica, แคปซูล ประกอบด้วย gelatin, yellow iron oxide และ titanium dioxide[3] ข้อบ่งใช้ของยานี้ ตามเอกสารกำกับยาคือ ใช้รักษาอาการท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กอายุมากกว่า 3 เดือน[4] หรือ รักษาอาการท้องร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่[3,5] อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้จากยานี้ เช่น ปวดศีรษะ, อาการคัน, ผื่น, ปวดท้อง [3,6]  
...
Bioflor® หรือ Saccharomyces boulardii [7] เป็นยาในกลุ่ม Probiotics ซึ่งเป็นจุลินทรีย์[1]  ออกฤทธิ์โดยหลั่งสารบางชนิดที่สามารถต้านพิษของแบคทีเรียบางชนิดได้ และยังสามารถกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันบริเวณเยื่อบุลำไส้ นอกจากนี้ Saccharomyces boulardii จะหลั่งสารโพลิเอมีน (Polyamines) ซึ่งสามารถกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์บริเวณเยื่อบุลำไส้ใหญ่[8] Bioflor® มีส่วนประกอบ ได้แก่ Saccharomyces boulardii CNCM I-745, Fructose, Lactose, Anhydrous colloidal silica, Tutti Frutti flavor[9] ข้อบ่งใช้ของยานี้ตามเอกสารกำกับยาคือ รักษาอาการท้องร่วงเฉียบพลันจากการติดเชื้อในผู้ใหญ่และเด็ก, ป้องกันและรักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบและท้องร่วงที่มีสาเหตุจากการใช้ยาปฏิชีวนะ, ใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะบางชนิด (vancomycin/metronidazole) เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคติดเชื้อ Clostridium difficile, ป้องกันโรคอุจจาระร่วงที่สัมพันธ์กับการให้อาหารทางสายยาง, รักษาอาการลำไส้แปรปรวน (IBS) [9] อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้จากยานี้ เช่น ท้องอืด,อาการคัน, ลมพิษ, ผื่นผิวหนัง, ท้องผูก, ไข้, อาการท้องร่วงเพิ่มขึ้น [9,10]
...
Smecta® หรือ dioctahedral smectite [11] เป็นยาบรรเทาอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกลุ่มดูดซับสารพิษ (adsorbent agents)[1] กลไกการออกฤทธิ์ยังไม่ทราบแน่ชัด อาจมีหลายกลไก เช่น ลดการอักเสบ, ปรับเปลี่ยนการหลั่งเยื่อเมือก, และดูดซับแบคทีเรียหรือสารพิษจากแบคทีเรียหรือไวรัส[12]  ข้อบ่งใช้ของยานี้ตามเอกสารกำกับยาคือ รักษาอาการท้องร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ร่วมกับการให้สารน้ำทดแทนทางปาก (oral rehydration), รักษาอาการท้องร่วงเรื้อรังในผู้ใหญ่, รักษาอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับโรคลำไส้ทำงานผิดปกติในผู้ใหญ่ (Symptomatic treatment of pain associated with functional bowel diseases) [13] อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้จากยานี้ เช่น ท้องผูก, อาการคัน, ปวดท้อง [13,14]
...
มีการศึกษาเปรียบเทียบ racecadotril (100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง) และ loperamide (2 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง) พบว่า มีอัตราความสำเร็จในการรักษาอาการท้องเสียร้อยละ 95.7 และ 92.0 ตามลำดับ กลุ่มที่ใช้ยา racecadotril มีระยะเวลาเฉลี่ยของอาการท้องร่วง 19.5 ชั่วโมง เทียบกับ 13 ชั่วโมง ในกลุ่ม loperamide แต่กลุ่ม loperamide พบอาการท้องผูกมากกว่า (ร้อยละ 29.0 เทียบกับ ร้อยละ 12.9) [6]
...
การศึกษา Saccharomyces boulardii เปรียบเทียบกับยาหลอกในเด็กอายุ 3-36 เดือนที่มีอาการท้องร่วงเฉียบพลัน และได้รับการสุ่มให้อยู่ในกลุ่มโปรไบโอติก (S. boulardii 5 พันล้าน CFU วันละ 2 ครั้ง) หรือกลุ่มที่ได้รับยาหลอก เป็นระยะเวลา 5 วัน พบว่า กลุ่มที่ได้รับโปรไบโอติก มีระยะเวลาในการฟื้นตัวจากอาการท้องเสียสั้นกว่ากลุ่มยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (65.8 ± 12 ชั่วโมง เทียบกับ 95.3 ± 17.6 ชั่วโมง) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบคือ ไข้, อาการท้องร่วงเพิ่มขึ้น [10]
...
สำหรับยา dioctahedral smectite มีการศึกษาในเด็กที่มีอายุ 2-5 ปีที่มีอาการท้องเสียเป็นน้ำเฉียบพลันเป็นเวลาน้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารน้ำทดแทนทางปาก (ORS) ร่วมกับ dioctahedral smectite (ขนาด 1.5 กรัม 3 ครั้งต่อวัน) และกลุ่มที่ได้รับสารน้ำทดแทนทางปากเพียงอย่างเดียว เป็นระยะเวลา 5 วัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับ dioctahedral smectite มีระยะเวลาของอาการท้องร่วงสั้นลง กล่าวคือ กลุ่มที่ได้รับสารน้ำทดแทนทางปากร่วมกับ dioctahedral smectite (64.34 ± 14.86 ชั่วโมง) เทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารน้ำทดแทนทางปากเพียงอย่างเดียว (82.37 ± 21.43 ชั่วโมง) ผลข้างเคียงที่พบเช่น ท้องผูก, ปวดท้อง, คัน [14]  
 
เอกสารอ้างอิง
[1]. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา, เฉลิมศรี ภุมมางกูร, พุทธรัตน์ ขันอาษา.ข้อแนะนําในการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันสำหรับเภสัชกรชุมชน. เภสัชศาสตร์อีสาน. 2561;14(4):2-17.
[2]. Schwartz JC. Racecadotril: a new approach to the treatment of diarrhoea. Int. J. Antimicrob. Agents. 2000 Feb;14(1):75-9.
[3]. Racecadotril 100 mg hard capsules [package insert]. Salisbury (UK): Lincoln Medical Ltd; 2015.
[4]. Racecadotril 10 mg Granules [package insert]. Salisbury (UK): Lincoln Medical Ltd; 2015.
[5]. Hidrasec [เอกสารกำกับยา]. Franch: SOPHARTEX; 2013.
[6]. Wang HH, Shieh MJ, Liao KF. A blind, randomized comparison of racecadotril and loperamide for stopping acute diarrhea in adults. World J. Gastroenterol. 2005 Mar. 14;11(10):1540-3.
[7]. Bioflor [Internet]. [cited 2022 Nov. 20]. Available from: https://www.mims.com/ thailand/drug/info/bioflor.
[8]. Billoo AG, Memon MA, Khaskheli SA, et al. Role of a probiotic (Saccharomyces boulardii) in management and prevention of diarrhoea. World J. Gastroenterol. 2006 Jul. 28;12(28):4557-60.
[9]. Bioflor [package insert]. France: BIOCODEX; 2019.
[10]. Mourey F, Sureja V, et al. A Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial of Saccharomyces boulardii in Infants and Children With Acute Diarrhea. Pediatr. Infect Dis. J. 2020 Nov;39(11):e347-e351.
[11]. Smecta [Internet]. [cited 2022 Nov. 20]. Available from: https://www.mims.com/ thailand/drug/info/smecta?type=full.
[12]. Dupont C, Vernisse B. Anti-diarrheal effects of diosmectite in the treatment of acute diarrhea in children: a review Paediatr. Drugs 2009;11(2):89-99.
[13]. Smecta [package insert]. France: Beaufour Ipsen Industrie; 2019.
[14]. Mujawar QM, Naganoor R, Ali MD, et al. Efficacy of dioctahedral smectite in acute watery diarrhea in Indian children: a randomized clinical trial. J. Trop. Pediatr. 2012 Feb;58(1):63-7.

วันที่ตอบ : 02 ธ.ค. 65 - 23:18:55
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110