ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
acyclovir 800 mg ใช้รักษา herpes ที่เป็นครั้งแรกได้มั้ยคะ

acyclovir ที่พบว่ามีขายในท้องตลาดจะมี 3 ขนาด คือ 200 mg 400 mg และ 800 mg อยากทราบว่าขนาดสูง ๆ เช่น 800 mg ใช้ในการรักษาผู้ที่เป็น herpes ครั้งแรกได้มั้ยคะ ถ้าได้ต้องกินยังไง

[รหัสคำถาม : 436] วันที่รับคำถาม : 02 ธ.ค. 65 - 11:45:40 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

การติดเชื้อ Herpes อาจเกิดจากเชื้อไวรัส Herpes simplex (HSV: โรคเริม) หรือ Herpes zoster (โรคงูสวัด) โดยไวรัสเริมชนิดที่ 1 (Herpes simplex-1) มักเป็นบริเวณรอบริมฝีปาก หรือบริเวณใบหน้า ส่วนไวรัสเริมชนิดที่ 2 (HSV-2) มักเป็นบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ อาการโดยทั่วไปของโรคเริม เช่น ปวด แสบร้อน คัน มีรอยโรคเป็นกลุ่มของตุ่มน้ำใส ส่วน Herpes zoster หรือโรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัส varicella-zoster เริ่มแรกจะมีอาการเจ็บปวดผิวหนังตามแนวของเส้นประสาท คัน หลังจากนั้นจะมีตุ่มน้ำตามมา แล้วแตกเป็นสะเก็ด อาจมีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลียร่วมด้วย โดยทั้ง 2 โรคที่กล่าวมาสามารถรักษาโดยใช้ยาต้านไวรัส เช่น acyclovir, famciclovir และ valacyclovir โดยขนาดยาที่ใช้จะแตกต่างกันตามตำแหน่งที่เป็นโรค และขึ้นกับว่าเป็นการติดเชื้อครั้งแรกหรือเป็นการกลับเป็นซ้ำของโรค นอกจากนั้น โรคเริมและงูสวัดมีการใช้ยาในขนาดที่แตกต่างกันด้วย [1-2]

Acyclovir มีข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา คือ รักษาโรคติดเชื้อไวรัส เช่น เริม, โรคงูสวัด, และโรคอีสุกอีใส (Varicella) อาการข้างเคียงที่อาจพบได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย [3-4] ขนาดยาที่ใช้มีดังนี้
1) การรักษาโรคเริมที่อวัยวะเพศ [3-5]
กรณีเป็นครั้งแรก : รับประทาน 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 7-10 วัน หรือ 200 มิลลิกรัม วันละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 7-10 วัน ; ยืดระยะเวลาการรักษาหากแผลยังไม่หายสนิทหลังจาก 10 วัน
กรณีกลับเป็นซ้ำ : รับประทาน 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน หรือ 800 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน หรือ 800 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 2 วัน การรักษาจะได้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้ยาภายใน 1 วันหลังจากเริ่มมีอาการ
การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ: กรณีอาการกำเริบรุนแรงหรือเป็นบ่อยครั้ง: รับประทาน 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
2) การรักษาเริมที่ริมฝีปาก [3-4]
กรณีเป็นครั้งแรกและกรณีกลับเป็นซ้ำ : รับประทาน 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5-10 วัน
การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ: กรณีอาการกำเริบรุนแรงหรือเป็นบ่อยครั้ง : รับประทาน 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
3) การรักษาโรคงูสวัด [3-4] : การเริ่มยาต้านไวรัสภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีผื่นจึงจะได้ผลดี โดยรับประทาน Acyclovir 800 มิลลิกรัม วันละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 7-10 วัน

มีการศึกษาแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มเปรียบเทียบแบบปกปิดสองทาง (randomized, double-blind, comparative trial) ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคเริมที่อวัยวะเพศครั้งแรกจำนวน 139 ราย โดยเปรียบเทียบการใช้ยา acyclovir 800 มิลลิกรัม วันละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน กับ acyclovir 200 มิลลิกรัม วันละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน พบว่า ระยะเวลาที่มีอาการ และระยะเวลาในการกลับเป็นซ้ำ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม [6]

จากคำถามที่ว่า “Acyclovir ที่มีขายในท้องตลาดจะมี 3 ขนาด คือ 200 mg 400 mg และ 800 mg อยากทราบว่าขนาดสูง ๆ เช่น 800 mg ใช้ในการรักษาผู้ที่เป็น herpes ครั้งแรกได้หรือไม่” จากแนวทางการรักษาดังกล่าวข้างต้น ในผู้ที่เป็นโรคเริมครั้งแรก แนะนำให้ใช้ Acyclovir 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 7-10 วัน หรือ 200 มิลลิกรัม วันละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 7-10 วัน ส่วนการรักษากรณีกลับเป็นซ้ำ แนะนำให้ใช้ Acyclovir 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน หรือ 800 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน หรือ 800 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 2 วัน [3-5] จากการที่ขนาดยาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อและความรุนแรงของโรค ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ ควรใช้ยาตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด และไม่ควรปรับขนาดยาเอง

เอกสารอ้างอิง
[1]. Medscape. Herpes Simplex [Internet]. 2021 [cited 2022 Nov. 20]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/218580-overview.
[2]. Medscape. Herpes Zoster [Internet]. 2021 [cited 2022 Nov. 20]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/1132465-overview.
[3]. Acyclovir. In: Lexi-drugs online [database on the internet]. Hudson (OH): Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc.; 2022 [Updated 11 Nov. 2022; cited 20 Nov. 2022]. Available from: http://online.lexi.com.
[4]. Acyclovir. In: DRUGDEX® System [database on the internet]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex. [cited 2022 Nov. 20]. Available from: https://www.micromedexsolutions.com/.
[5]. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines. Genital herpes. U.S. Department of Health and Human Services; 2021:29-32.
[6]. Wald A, Benedetti J, Davis G, Remington M, Winter C, Corey L. A randomized, double-blind, comparative trial comparing high- and standard-dose oral acyclovir for first-episode genital herpes infections. Antimicrob. Agents Chemother. 1994 Feb.;38(2):174-6. doi: 10.1128/AAC.38.2.174. PMID: 8192438; PMCID: PMC284421.

วันที่ตอบ : 04 ธ.ค. 65 - 21:48:45
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110