ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
การผสมยาเเคปซุลด้วยน้ำ

เด็กน้ำหนัก 19.5 kg หมอสั่งจ่าย clindamycin โดยขนาดยาที่ควรได้คือ 162 mg/dose เเต่เนื่องจากรพ. มีclindamycin ขนาด300 mg ควรให้ยาอย่างไร

[รหัสคำถาม : 449] วันที่รับคำถาม : 05 ม.ค. 66 - 21:19:23 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Clindamycin เป็นยาปฏิชีวนะ กลุ่ม Lincosamide ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Anaerobic bacteria มีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้[1,2] ขนาดยาโดยทั่วไปในเด็กขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวที่วัดได้ (total body weight) คือ รับประทาน 10-25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งรับประทานทุก 8 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดคือ 30-40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งรับประทานทุก 6-8 ชั่วโมง สำหรับการติดเชื้อบางชนิดขนาดยาสูงสุดคือ 1,800 มิลลิกรัมต่อวัน[1]
...
ยารับประทานมีสารสำคัญคือ clindamycin hydrochloride ในรูปแบบแคปซูล ความแรง 75, 150 และ 300 มิลลิกรัม[1] โดยให้พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตามการรับประทาน clindamycin พร้อมอาหารหรือรับประทานแคปซูลพร้อมดื่มน้ำเยอะ ๆ ลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารได้[1,2] หากผู้ป่วยไม่สามารถกลืนแคปซูลได้ และ/หรือขนาดยาไม่เท่ากับความแรงที่มี สามารถบริหารยาโดยเปิดแคปซูลออกแล้วนำเฉพาะผงยาทั้งหมดในแคปซูลมาละลายในน้ำ ตัวอย่างเช่น ยาในแคปซูล 150 มิลลิกรัม ละลายในน้ำ 3 มิลลิลิตร เพื่อให้สารละลาย 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร[2] เนื่องจาก clindamycin hydrochloride ละลายได้ดี (freely soluble) ในน้ำ[3] แล้วคำนวณขนาดยาที่ให้แก่ผู้ป่วยแต่ละราย
...
นอกจากนี้อาจเตรียมเป็นยาเตรียมเฉพาะคราว Clindamycin 10 mg/mL Oral Suspension ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยใช้
Clindamycin Hydrochloride Monohydrate, USP (CL107) 1.13 gm
Stevia (S1964) 0.5 gm
Saccharin Sodium Dihydrate, USP (SO200) 0.1 gm
Acesulfame Potassium, NF (A3974) 0.5 gm
Glycerin, USP (G1015) 5 mL
Bitter-Bloc WS Powder Concentrate (550-83398) 0.8 gm
Syrup, NF (SY105) q.s. 100 mL
โดยเริ่มจากคำนวณปริมาณของส่วนผสมแต่ละอย่างสำหรับการเตรียมยาน้ำรับประทานในรูปยาน้ำแขวนตะกอน (oral suspension) แล้วชั่งน้ำหนักและ/หรือวัดส่วนผสมแต่ละอย่างอย่างแม่นยำ จากนั้นบดผสมผงยาและสารอื่นๆ ที่อยู่ในรูปผงแห้งเข้าด้วยกันในโกร่ง โดยวิธี geometric dilution จนเป็นเนื้อเดียวกันและละเอียด แล้วเติม glycerin ลงในสารผสมที่อยู่ในโกร่ง บดผสมจนได้เพสต์เนื้อเนียน (smooth paste) เติม syrup ทีละส่วน บดผสมให้เข้ากัน แล้วปรับปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตรด้วย syrup และผสมให้เข้ากัน บรรจุในภาชนะบรรจุและเขียนฉลาก (เขย่าขวดก่อนใช้) ซึ่งมีความคงตัว 2 สัปดาห์ที่อุณหภูมิห้อง[4]
...
จากข้อมูลภูมิหลังของคำถาม เด็กน้ำหนัก 19.5 กิโลกรัม หมอสั่งจ่าย clindamycin โดยขนาดยาที่ควรได้คือ 162 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่โรงพยาบาลมี clindamycin ขนาด 300 มิลลิกรัม แนะนำให้เปิดแคปซูลออกแล้วนำผงยาทั้งหมดมาละลายในน้ำ โดยยาในแคปซูล 300 มิลลิกรัม ละลายในน้ำ 6 มิลลิลิตร เพื่อให้สารละลาย 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วให้สารละลายโดยใช้เข็มฉีดยา โดยคำนวณปริมาณที่ให้ต่อครั้งให้เทียบเท่ากับ clindamycin 162 มิลลิกรัม ซึ่งมีข้อดีคือ ผู้ป่วยสามารถเตรียมเองได้ และใช้ได้เลย หรือเภสัชกรอาจเตรียมเป็นยาเตรียมเฉพาะคราวให้กับผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง
[1]. Clindamycin (systemic): Pediatric drug information. In: Zand JM, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2023. (Accessed on March 4, 2023.)
[2]. Children’s Antimicrobial Management Program (ChAMP) Manual. 2021; [6 screens]. Clindamycin Monograph – Paediatric. Available at: https://pch.health.wa.gov.au/~/me dia/Files/Hospitals/PCH/General-documents/Health-professionals/ChAMP-Monographs /Clindamycin.pdf. Accessed March 4, 2023.
[3]. Thai Pharmacopoeia. Clindamycin hydrochloride. Available at: https://www.bdn. go.th/tp/ebook/qQqcA3tlpR9gC3q0GT5gMJq0qT5co3uw. Accessed March 4, 2023.
[4]. Spectrum® Pharmacy Products. Clindamycin 10 mg/mL Oral Suspension. 2015; [2 screens]. Available at: https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/471158/formula tions/Clindamycin_Oral.pdf. Accessed March 4, 2023.

วันที่ตอบ : 09 มี.ค. 66 - 14:02:45
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110