ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Glutathione เข้า cell ตับได้รึเปล่า

Glutathione เข้า cell ตับได้รึเปล่า

[รหัสคำถาม : 458] วันที่รับคำถาม : 18 ม.ค. 66 - 20:59:49 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

glutathione เป็นโปรตีนชนิด thiol-tripeptide ที่มีขนาดเล็ก ละลายน้ำได้ มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ถูกสังเคราะห์จากกรดอะมิโน 3 ชนิด คือ cysteine glycine และ glutamate สามารถผลิตโดยเซลล์ในร่างกาย โดยเฉพาะที่ ตับ ปอด ไต ม้าม ตับอ่อน และเลนส์แก้วตา glutathione ในรูปแบบ reduced glutathione (GSH) มีบทบาทสำคัญในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน และกำจัดสารพิษในร่างกาย[1,2]

มีรายงานการดูดซึม glutathione เข้าสู่ร่างกายได้จากทางเดินอาหารบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นภายหลังการรับประทาน[3] แต่ยังไม่พบรายงานการศึกษาที่อธิบายถึงการเข้าเซลล์ตับของ glutathione จากการรับประทานในมนุษย์ มีรายงานการศึกษาในหนู rat พบว่า ภายหลังการป้อนสาร glutathione-1-13C ในปริมาณ 50 มก./กก. เป็นเวลา 120 นาที สามารถตรวจพบระดับ glutathione-1-13C ในรูป reduced glutathione ในตับ อย่างไรก็ตาม พบว่า การให้หนู mice ปกติรับประทาน glutathione ในปริมาณ 50 มก./กกติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ไม่มีผลเพิ่มระดับ glutathione ในตับอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ glutathione บ่งชี้ว่าการรับประทาน glutathione เสริมไม่ส่งผลเพิ่มระดับการสร้าง gluathione ในภาวะที่ตับสามารถสังเคราะห์ glutathione ในปริมาณที่เพียงพออยู่แล้ว แต่อาจมีประโยชน์ในกรณีที่มีโรคเรื้อรังหรือภาวะอักเสบเรื้อรังที่ทำให้มีการสร้าง glutathione ของเซลล์ตับลดลง[4]

เอกสารอ้างอิง
[1]. Danyelle M, et al. The importance of glutathione in human disease. Biomed Pharmacother. 2003; 57(3-4):145-55. doi:10.1016/s0753-3322(03)00043-x.
[2]. Glutathione. In: Lexi-drugs Online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp Inc. [updated 25 Jul. 2022; cited 10 Jan. 2021].
[3]. Richie JP, et al. Randomized controlled trial of oral glutathione supplementation on body stores of glutathione. Eur. J. Nutr. 2015;54(2):251-63. doi:10.1007/s00394-014-0706-z.
[4]. Yamada H, et al. Statuses of food-derived glutathione in intestine, blood, and liver of rat. NPJ Sci. Food. 2018;2:3. doi:10.1038/s41538-018-011-y.

วันที่ตอบ : 21 ม.ค. 66 - 16:15:16
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110