ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
เป็นตกขาวมีกลิ่นเหม็นมาก แพทย์น่าจะให้ยาเพื่อรักษา Trichomoniasis
แพทย์ให้ยามาม


เป็นตกขาวมีกลิ่นเหม็นมาก แพทย์น่าจะให้ยาเพื่อรักษา Trichomoniasis
แพทย์ให้ยามามันเป็น Metronidazole (Flagyl 400 mg) ไม่ทราบว่า ถูกต้อง หรือเปล่าเพราะเห็นบอกไว้ว่าต้อง เป็น 500 mg กินวันละ 2 ครั้ง 7 วัน แต่ของดิฉันแพทย์ให้ทานวันละ 3 ครั้ง ดิฉันขอยาคุณหมอมาให้สามีด้วยแต่หมอบอกว่าไม่ได้เกิดจากสามี แต่ดิฉันก็ยังมีความเชื่อว่าต้องรักษาทั้งคู่ เลยไปซื้อยาตัวนี้มา โดยจะให้เขาทาน วันละ 2 ครั้ง ติดกัน 7 วัน อยากถามว่า แค่ 400 mg พอใหมคะ

[รหัสคำถาม : 46] วันที่รับคำถาม : 24 ม.ค. 63 - 16:38:15 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

โรคพยาธิในช่องคลอด (Trichomoniasis) เป็นโรคติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศ มีสาเหตุจากการติดเชื้อโปรโตซัว Trichomonas vaginalis ซึ่งจัดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพศหญิงจะมีอาการมากกว่าเพศชาย โดยอาการที่มักพบในเพศหญิงได้แก่ ตกขาวมีกลิ่นเหม็น มีสีเขียวปนเหลือง อาจมีอาการระคายเคืองอวัยวะเพศ ส่วนการติดเชื้อในเพศชายมักไม่แสดงอาการ การรักษาทำได้โดยการใช้ยา Metronidazole (หรือ Tinidazole)[1] สำหรับการรักษาด้วย Metronidazole มีขนาดยาและวิธีการรับประทาน 3 วิธีคือ[2-3]
1. 200 mg วันละ 3 ครั้ง รับประทานนาน 7 วัน หรือ
2. 400-500 mg วันละ 2 ครั้ง รับประทานนาน 5-7 วัน หรือ
3. 2 g รับประทานครั้งเดียว

การรับประทานแบบ 7 วัน ขนาดยาที่แนะนำมี 2 ขนาด คือ 400 mg วันละ 2 ครั้ง และ 500 mg วันละ 2 ครั้ง เนื่องจากพบว่าการศึกษาในหลอดทดลอง ขนาดยา 250 mg วันละ 3 ครั้ง (750 mg/วัน) มีระดับยาเพียงพอต่อการฆ่าเชื้อ[4] ดังนั้นการใช้ยา 400 mg วันละ 2 ครั้ง (800 mg/วัน) และ 500 mg วันละ 2 ครั้ง (1000 mg/วัน) มีระดับยาสูงกว่า จึงสรุปได้ว่า การใช้ยา 400-500 mg วันละ 2 ครั้งเพียงพอต่อการฆ่าเชื้อ สำหรับประสิทธิภาพของ Metronidazole 400 mg มีการศึกษาทางคลินิกเพื่อเปรียบเทียบผลการรักษา Trichomoniasis ด้วยการใช้ Metronidazole 2 g รับประทานครั้งเดียว กับ Metronidazole 400 mg วันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน ในผู้ป่วยเพศหญิงที่เป็นโรค Trichomoniasis พบว่ามีอัตราการหายจากโรคในวันที่ 14 คือ 92.3% และ 92.4% ตามลำดับ และไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ Metronidazole 400 mg วันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน ในขณะที่พบผลข้างเคียงจากการใช้ Metronidazole 2 g รับประทานครั้งเดียว ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง[5] แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ Metronidazole 400 mg วันละ 3 ครั้ง กับการใช้ Metronidazole 400 mg วันละ 2 ครั้งในการรักษา Trichomoniasis อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการออกฤทธิ์ ของ Metronidazole ในการฆ่าเชื้อ T.vaginalis ซึ่งทำในหลอดทดลอง พบว่า Metronidazole มีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 8 ชั่วโมง และสามารถฆ่าเชื้อได้มากขึ้นตามความเข้มข้นของยาในร่างกาย (Concentration dependent antibiotics) นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อหลังจากยามีความเข้มข้นต่ำมากหรือหมดไปจากร่างกายแล้ว (Postantibiotic effect) ดังนั้น การใช้แบบ 400 mg วันละ 2 ครั้งจึงเพียงพอ[4] นอกจากนี้การใช้ยา Metronidazole ในขนาดสูงอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้มากกว่า หมายความว่า การใช้แบบ 400 mg วันละ 3 ครั้ง (1200 mg/วัน) อาจเกิดผลข้างเคียงได้มากกว่าเช่นกัน[3] จึงไม่จำเป็นต้องใช้แบบ 400 mg วันละ 3 ครั้ง

การรักษา Trichomoniasis ควรรักษาคู่นอนด้วยเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำ จากการศึกษาเปรียบเทียบการรักษา Trichomoniasis โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ทำการรักษาคู่นอนด้วย และกลุ่มที่ไม่รักษาคู่นอน 1-2 สัปดาห์หลังจากได้รับยา พบว่าอัตราการการกลับเป็นซ้ำในกลุ่มที่รักษาคู่นอนด้วยและกลุ่มที่ไม่รักษาคู่นอนคือ 5.1% และ 23.7% ตามลำดับ ทำให้อัตราการหายจากโรคในกลุ่มที่รักษาคู่นอนและกลุ่มที่ไม่รักษาคู่นอนคือ 91.8% และ 72.6% ตามลำดับ[6]

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า Metronidazole ในการรักษา Trichomoniasis 400 mg สามารถให้วันละ 2 ครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาวันละ 3 ครั้ง และควรทำการรักษาคู่นอนร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้การกลับเป็นซ้ำลดลง[6]

เอกสารอ้างอิง
1. Leroy CK, Bryson D, Jacqueline A. Sexually Transmitted Diseases. In: DiPiro JT, Talbert RL, Hayes PE, Yee GC, Matzke GR, Well BG. (eds.) Pharmacotherapy: a pathophysiology approach. 10th ed., New York: McGrawhill Medica; 2017. 1859
2. Bryony J, John M, Rachel SM, Shama MS. British National Formulary. 69th ed., USA: Pharmaceutical Press; 2015. 458
3. Sean CS. Martindale The Complete Drug Reference. 37th ed., USA: Pharmaceutical Press; 2011. 924
4. Nix, D. E., Tyrrell, R., & Muller, M. (1995). Pharmacodynamics of metronidazole determined by a time-kill assay for Trichomonas vaginalis. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 39(8), 1848–1852.
5. Thin RN, Symonds MA, Booker R, Cook S, Langlet F. Double-blind comparison of a single dose and a five-day course of metronidazole in the treatment of trichomoniasis. Br J Vener Dis. 1979 Oct;55(5):354-6.
6. Lyng J, Christensen J. A double-blind study of the value of treatment with a single dose tinidazole of partners to females with trichomoniasis. Acta Obstet Gynecol Scand. 1981;60(2):199-201.

วันที่ตอบ : 06 ก.พ. 63 - 14:20:30
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110