ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ยาคุมกำเนิด

เลิกกินยาคุมไปแต่เลิกตอนยังกินไม่หมดแผง เหลือประมาณอาทิตย์นึง มีประจำเดือนมาแล้ว และประจำเดือนหยุดแล้ววันต่อมามีเลือดออก อันตรายไหมคะ

[รหัสคำถาม : 504] วันที่รับคำถาม : 26 เม.ย. 66 - 18:31:34 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

อาการเลือดออกกะปริบกะปรอยในผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดเกิดขึ้นได้จากการที่มีระดับฮอร์โมน estrogen หรือ progesterone ลดต่ำลง ซึ่งอาการดังกล่าวจะมีลักษณะเลือดออกเพียงเล็กน้อย และไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้ยาคุมกำเนิด แต่อาการเลือดออกกะปริบกะปรอยอาจส่งผลสร้างความกังวลให้กับผู้ใช้ ส่งผลให้มีโอกาสในการหยุดการใช้ยาคุมกำเนิดและมีโอกาสเสี่ยงในการตั้งครรภ์ได้ แต่อย่างไรก็ตามการหยุดใช้ยาคุมกำเนิดและอาการเลือดออกไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด

1. หากผู้ถามใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด
หมายความว่าผู้ถามรับยาคุมไปแล้วทั้งหมด 14 เม็ด และถ้าหากมีประจำเดือนทันทีหลังจากหยุดใช้ยาคุมกำเนิด (ช่วงเวลาปกติของการมีประจำเดือน คือ 7 วัน) และมีเลือดออกกะปริบกะปรอยหลังจากมีประจำเดือน จะตีความได้ว่ามีเลือดออกกะปริบกะปรอยในช่วงวันที่ 21-28 ของรอบประจำเดือน โดยอาการเลือดออกจะเกิดได้จากการมีระดับฮอร์โมน progesterone ที่ต่ำลง

2. หากผู้ถามใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด
หมายความว่าผู้ถามรับยาคุมไปแล้วทั้งหมด 21 เม็ด และถ้าหากมีประจำเดือนทันทีหลังจากหยุดใช้ยาคุมกำเนิด (ช่วงเวลาปกติของการมีประจำเดือน คือ 7 วัน) และมีเลือดออกกะปริบกะปรอยหลังจากมีประจำเดือน จะตีความได้ว่ามีเลือดออกกะปริบกะปรอยในช่วงวันที่ 1-7 ของรอบประจำเดือน โดยอาการเลือดออกจะเกิดได้จากการมีระดับฮอร์โมน estrogen ที่ต่ำลง(1)

ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ของผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดและผู้ที่เคยใช้ยาคุมกำเนิดแต่หยุดใช้ ซึ่งอาจเกิดได้จากการมีระดับของฮอร์โมนที่ต่ำลงจากปกติ และไม่เป็นอันตราย ซึ่งจะเกิดในช่วงที่หยุดการใช้ยาคุมกำเนิด โดยอาการดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้ยาคุมรายใหม่ และมักจะเกิดในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากเริ่มใช้ยาคุมกำเนิด(2)

แต่ถ้าหากผู้ถามต้องการเริ่มใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด อีกครั้ง สามารถเริ่มใช้ได้ทันทีหรือเริ่มใช้ในวันแรกของการมีประจำเดือน แต่ถ้าหากเริ่มหลังจากวันที่ 4 ของการมีประจำเดือน จำเป็นต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย เป็นระยะเวลาประมาณ 7 วัน(1) โดยอาจส่งผลให้ประจำเดือนมาเร็วขึ้นจากปกติ 1 สัปดาห์ เนื่องจากผู้ถามได้หยุดการใช้ยาคุมกำเนิดไปก่อนหน้า 1 สัปดาห์ และการเริ่มยาคุมโดยทันทีจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในคุมกำเนิด

แต่ถ้าผู้ถามต้องการใช้ยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ด สามารถเริ่มใช้ยาคุมกำเนิดได้ทันที เนื่องจากวันที่มีอาการเลือดออกจะอยู่ในช่วงวันแรกของรอบประจำเดือน โดยสามารถกินยาคุมกำเนิดได้ตามปกติ และจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้ยาคุมกำเนิดเช่นกัน

โดยผลจากการมีเลือดออกบ่อยครั้ง อาจนำไปสู่การเลิกใช้ยาคุมได้ในผู้ป่วยบางราย ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่สบายใจและกลัวการเกิดอันตรายในการใช้ยาคุมชนิดกินได้ และถ้าหากไม่มีการใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นสามารถนำไปสู่การตั้งครรภ์ได้(3) แต่ถ้าหากมีอาการเลือดออกมากขึ้นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง:
(1). Buckingham R. Martindale: the complete drug reference. London, Uk: Pharmaceutical Press; 2020. ‌
(2). Curtis KM, Jatlaoui TC, Tepper NK, Zapata LB, Horton LG, Jamieson DJ, et al. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2016. MMWR Recommendations and Reports [Internet]. 2016 Jul 29;65(4):1–66.
(3). Alison E, Bliss K. Evaluation of unscheduled bleeding in individuals using hormonal contraception. In: Post TW, ed. Uptodate. Waltham: Uptodate; 2023. (Accessed on November 28, 2023.)

File
: 367-1704182464.pdf
วันที่ตอบ : 02 ม.ค. 67 - 15:01:04
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110