ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
รักษาผมร่วงแล้วสิวขึ้น

ผมไปรักษาผมร่วงโดยคุณหมอให้ยามี 2 ชนิด 1) Finasteride 1 mg กินทุกวัน 2) Minoxidill 5 per แบบหยอดลงหนังศีรีษะ แล้วพบว่าสิวอักเสบขึ้นที่แก้ม 2 ข้าง เกี่ยวกับการใช้ยา finasteride ไหมครับ

[รหัสคำถาม : 518] วันที่รับคำถาม : 06 มิ.ย. 66 - 13:44:41 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

สิวอักเสบ เกิดจากต่อมไขมันที่เกิดภาวะภูมิไวเกิน ซึ่งถูกเร่งโดยแบคทีเรีย Cutibacterium acnes (C. acnes) สิวอักเสบมีปัจจัยกระตุ้นหลายประการ เช่น การใช้ยากลุ่มลิเธียม สเตียรอยด์ หรือยากันชัก การสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานาน การใช้เครื่องสำอางที่มันน้ำมันเป็นองค์ประกอบหลัก (oil-based) โรคของต่อมไร้ท่อ การดื้ออินซูลิน พันธุกรรม หรือความเครียด เป็นต้น[1]

ทั้งนี้จากการสืบค้นข้อมูล ไม่พบหลักฐานที่บอกว่า การใช้ Finasteride ส่งผลต่อการเกิดสิวอักเสบ[2-5] อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่พบว่า การใช้ finasteride ช่วยรักษาสิวในผู้หญิง[6] ดังนั้นจึงต้องมีการซักประวัติผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดสิวอักเสบ

ส่วนในด้านของการรักษานั้น ขึ้นกับความรุนแรงของอาการสิวอักเสบของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรเพื่อประเมินอาการและจ่ายยาที่เหมาะสม รวมถึงต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเพื่อป้องกันไม่ให้สิวอักเสบกลับมาเป็นซ้ำ[1]

เอกสารอ้างอิง

[1] Sutaria AH, Masood S, Saleh HM, et al. Acne Vulgaris. [Updated 2023 Aug 17]. In: StatPearls [Internet]. [cited November 13, 2023]; Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459173/
[2] Chen L, Zhang J, Wang L, Wang H, Chen B. The Efficacy and Safety of Finasteride Combined with Topical Minoxidil for Androgenetic Alopecia: A Systematic Review and Meta-analysis. Aesthetic Plast Surg. 2020 Jun;44(3):962-970. doi: 10.1007/s00266-020-01621-5. Epub 2020 Mar 12. PMID: 32166351.
[3] Zhou Z, Song S, Gao Z, Wu J, Ma J, Cui Y. The efficacy and safety of dutasteride compared with finasteride in treating men with androgenetic alopecia: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2019 Feb 20;14:399-406. doi: 10.2147/CIA.S192435. PMID: 30863034; PMCID: PMC6388756.
[4] Gubelin Harcha W, Barboza Martínez J, Tsai TF, Katsuoka K, Kawashima M, Tsuboi R, Barnes A, Ferron-Brady G, Chetty D. A randomized, active- and placebo-controlled study of the efficacy and safety of different doses of dutasteride versus placebo and finasteride in the treatment of male subjects with androgenetic alopecia. J Am Acad Dermatol. 2014 Mar;70(3):489-498.e3. doi: 10.1016/j.jaad.2013.10.049. Epub 2014 Jan 9. PMID: 24411083.
[5] Kaufman KD, Olsen EA, Whiting D, Savin R, DeVillez R, Bergfeld W, Price VH, Van Neste D, Roberts JL, Hordinsky M, Shapiro J, Binkowitz B, Gormley GJ. Finasteride in the treatment of men with androgenetic alopecia. Finasteride Male Pattern Hair Loss Study Group. J Am Acad Dermatol. 1998 Oct;39(4 Pt 1):578-89. doi: 10.1016/s0190-9622(98)70007-6. PMID: 9777765.
[6] Kohler C, Tschumi K, Bodmer C, Schneiter M, Birkhaeuser M. Effect of finasteride 5 mg (Proscar) on acne and alopecia in female patients with normal serum levels of free testosterone. Gynecol Endocrinol. 2007 Mar;23(3):142-5. doi: 10.1080/09513590701214463. PMID: 17454167.

วันที่ตอบ : 08 ธ.ค. 66 - 13:41:16
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110