ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
อยากทราบความคงตัวของ Alteplase หลังเปิดใช้แล้วสามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไรคะ

อยากทราบความคงตัวของ Alteplase หลังเปิดใช้แล้วสามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไรคะ

[รหัสคำถาม : 52] วันที่รับคำถาม : 02 ก.พ. 63 - 00:29:00 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ผลิตภัณฑ์ยา Alteplase ที่มีจำหน่าย ได้แก่ Alteplase powder for injection (Activase) และ Alteplase powder for intracatheter instillation(Cathflo Activase) โดย Alteplase powder for injection ควรเก็บรักษาป้องกันแสงและเก็บที่อุณหภูมิห้อง ระหว่าง 15-30°C หรือในตู้เย็น 2-8°C สำหรับ Alteplase lyophilized powder for intracatheter instillation แนะนำให้เก็บในตู้เย็น 2-8°C เท่านั้น [1-4] ซึ่งเมื่อเก็บรักษาดังที่กล่าวข้างต้น Alteplase powder for injection จะมีวันหมดอายุนับจากวันที่ผลิต 2 ปี [1]

ความคงตัวของยา Alteplase หลังละลายด้วยสารละลาย จะคงตัวที่ pH 5-7.5 หลังการผสมด้วย sterile water for injection หรือนำไปเจือจางต่อด้วย 0.9% NaCl หรือ 5% Dextrose สารละลาย Alteplase สามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ 2-30°C (ไม่เกิน 30°C) ควรใช้ภายใน 8 ชั่วโมง และทิ้งส่วนที่เหลือเมื่อเกิน 8 ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจากทั้ง Alteplase powder for injection และ Alteplase powder for intracatheter instillation เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการใส่สารยับยั้งการเจริญของเชื้อหรือสารกันเสียเนื่องจากตัวยา Alteplase ไม่เข้ากันกับ bacteriostatic water for injection เกิดอันตรกริยากับโมเลกุลยา [1-3]

Reference
[1] McEvoy GK, Snow EK, Miller J, Kester L,Heydorn JD, Leu LL, et al. AHFS Drug information 2018. United States; 2018. 1702.
[2] American pharmacists association. Drug information handbook with international trade names index. 26th edition. United States: Wolters Kluwer Clinical drug information; 2017. 96.
[3] Gahart BL, Nazareno AR, Ortega MQ. Gahart’s 2019 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. 35th edition. United States of America: Elsevier; 2019: p55.
[4] American Society of Health-System Pharmacist. Handbook on Injectable Drugs. 19th edition. United States of America: ASHP; 2017: p27.

วันที่ตอบ : 13 ก.พ. 63 - 11:18:16
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110