ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ผ่าตัดถุงน้ำดี มีภาวะท้องอืดบ่อย

ผู้ป่วยที่ตัดถุงน้ำดี แล้วมีภาวะท้องอืดบ่อย แม้ว่าจะแต้งว่าควบคุมอาหาร ประเภทไขมันแล้ว อยากทราบแนวทางการรักษาและบรรเทาอาการ

[รหัสคำถาม : 525] วันที่รับคำถาม : 06 ก.ค. 66 - 14:19:16 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ถุงน้ำดีเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการเก็บสะสมน้ำดีจากตับ โดยถุงน้ำดีจะถูกกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวและหลั่งน้ำดีออกมาเมื่อไขมันถูกลำเลียงเข้าสู่ลำไส้เล็ก [1,2]
...
การผ่าตัดถุงน้ำดีเป็นการรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี [3] โดยการผ่าตัดถุงน้ำดีสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดหน้าท้อง (open cholecystectomy) และผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง (laparoscopic cholecystectomy) [4] ผลที่ตามมาที่สำคัญของการตัดถุงน้ำดี คือ การไม่สามารถหลั่งน้ำดีที่มีความเข้มข้นมากเท่าเดิมเมื่ออาหารเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น [2] เพราะน้ำดีจะหลั่งเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นอย่างต่อเนื่องช้าๆ จากตับ [5] ซึ่งแตกต่างจากการหลั่งน้ำดีจากถุงน้ำดีที่หลั่งน้ำดีเข้มข้นออกมาในปริมาณมาก ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีอาจพบว่าตนเองไม่สามารถย่อยอาหารที่มีไขมันสูงได้ [2]
...
อาการท้องอืด และภาวะที่ไม่สามารถย่อยอาหารไขมันสูง เป็นอาการที่สามารถพบได้หลังการผ่าตัดถุงน้ำดี [6] ดังนั้นหากรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงใน 2-3 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจเกิดอาการท้องอืดเนื่องจากร่างกายจะใช้เวลาโดยเฉลี่ย 1 เดือนเพื่อปรับตัว หลังจากนั้นจะเกิดอาการท้องอืดน้อยลง [7]
...
อาการท้องอืดสามารถบรรเทาได้ด้วยยาขับลม ตัวอย่างเช่น ยาไซเมทิโคน (simethicone) [8] (ขนาดยา 40-80 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน [9]) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทอด เนื้อสัตว์ติดมัน ชีส เนย เป็นต้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสชาติเผ็ด น้ำตาลสูง คาเฟอีน น้ำอัดลม และแอลกอฮอล์ เนื่องจากอาหารเหล่านี้อาจระคายเคืองทางเดินอาหาร ทำให้เกิดอาการปวดท้อง และท้องอืด [10]

เอกสารอ้างอิง
[1]. Mescher AL. Junqueira's basic histology text and atlas [Internet]. McGraw Hill; 2021. [cited 2023 Nov 25]. Available from: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=255122004&bookid=3047#255122083
[2]. Barrett KE. Gastrointestinal physiology [Internet]. McGraw Hill; 2014. [cited 2023 Nov 21]. Available from: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=45431413&bookid=691#45432299
[3]. Greenberger NJ, Paumgartner G, Pratt DS. Diseases of the gallbladder and bile ducts. In: Loscalzo J, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson JL, editors. Harrison's principles of internal medicine [Internet]. McGraw Hill; 2022 [cited 2023 Nov 12]. Available from: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=264533107&bookid=3095#275935419
[4]. Haisley KR, Hunter JG. Gallbladder and the extrahepatic biliary system. In: Brunicardi F, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Kao LS, Hunter JG, Matthews JB, Pollock RE, editors. Schwartz's principles of surgery [Internet]. McGraw Hill; 2019 [cited 2023 Nov 25]. Available from: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=216215815&bookid=2576#222036906
[5]. Barrett KE, Barman SM, Brooks HL, Yuan JJ. Ganong's review of medical physiology [Internet]. McGraw Hill; 2019. [cited 2023 Nov 25]. Available from: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=204296732&bookid=2525#1159054157
[6]. Friedman LS. Pre- & postcholecystectomy syndromes. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW, McQuaid KR, editors. Current medical diagnosis & treatment 2023 [Internet]. McGraw Hill; 2023 [cited 2023 Nov 28]. Available from: https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=269154092&bookid=3212#269154095
[7]. Northwest Surgical Specialists. Gallbladder surgery post-surgery guide [Internet]. Oregon: Northwest Surgical Specialist; 2023. [cited 2023 Nov 28]. Available from: https://nwsurgicalspecialists.com/trauma-acute-care-surgery-team-tracs/patient-information/gallbladder-surgery-guide/
[8]. Saint Barnabas Medical Center. Acute care surgery comprehensive recovery guide -gallbladder surgery (cholecystectomy) [Internet]. New Jersey: RWJBarnabas Health; 2023. [cited 2023 Nov 28]. Available from: https://www.rwjbh.org/documents/sbmc/SBMC-Gallbladder-Surgery-Recovery-Guide.pdf
[9]. Simeticone. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2023 [updated 28 Nov 2023; cited 28 Nov 2023]. Available from: http://online.lexi.com.
[10]. Marcason W. What medical nutrition therapy guideline is recommended post-cholecystectomy?. J Acad Nutr Diet [Internet]. 2014 [cited 2023 Nov 28]; 114:1136. Available from: https://www.jandonline.org/article/S2212-2672(14)00550-4/fulltext

วันที่ตอบ : 08 ธ.ค. 66 - 23:26:15
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110