ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Tolperisone

ผู้ป่วยตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์ สามารถให้ยา tolperisone ในการรักษาอาการปวด คลายกล้ามเนื้อได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

[รหัสคำถาม : 547] วันที่รับคำถาม : 02 ต.ค. 66 - 19:35:07 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา tolperisone เป็นยาคลายกล้ามเนื้อลาย (skeletal muscle relaxant) มีกลไกการออกฤทธิ์คือ ยาจะไปออกฤทธิ์กด mono reflex transmission หรือ polysynaptic reflex transmission ในสมอง โดยจะออกฤทธิ์ทั้งในส่วน pre-synaptic และ post-synaptic neuron และมีผลต่อเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทโดยลดการนำเข้าโซเดียม (reducing sodium influx) และยับยั้งช่องแคลเซียม (inhibits voltage dependent calcium channels) จึงมีผลลดการส่งสารสื่อประสาทและกระแสประสาทตรงบริเวณไขสันหลังไปยังสมอง มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง และรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยขนาดที่ใช้คือ 100 ถึง 150 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร ยามีอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ความดันโลหิตต่ำ, ใจสั่น, มึนงง, ง่วงซึม, ปวดหัว, บ้านหมุน, ผื่นลมพิษ, ปวดท้อง, ท้องผูก, ท้องเสีย, อาหารไม่ย่อย, ท้องอืด, คลื่นไส้, อาเจียน เป็นต้น และไม่ควรใช้ยา tolperisone ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้และมีประวัติโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (myasthenia gravis)

สำหรับข้อมูลการใช้ยา tolperisone ในหญิงตั้งครรภ์พบว่าไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการศึกษา ในสัตว์ทดลอง แต่ไม่พบข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ ดังนั้นทางบริษัทผู้ผลิตจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในไตรมาสแรก[1] หรือแนะนำให้พิจารณาถึงประโยชน์และอันตรายจากการใช้ยาในการรักษา[2] ในกรณีที่ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ทุกไตรมาสมีอาการปวด เกร็งกล้ามเนื้อ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อรับการรักษาและการใช้ยาที่เหมาะสมภายใต้การดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์

เอกสารอ้างอิง
[1]. Tolperisone. In: Specific Lexicomp Online Database [database on the Internet]. Hudson(OH): Lexicomp Inc.: 2023 [updated 11 15. 2023; cited 11 21. 2023]. Available from:
https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/6436285?cesid=6kcnZuQuTsX&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3DTolperisone%26t%3Dname%26acs%3Dfalse%26acq%3DTolperisone
[2]. Thai Pharmacopoeia. Tolperisone hydrochloride tablets. 2011;[2]. Available at: https://www.bdn.go.th/tp/ebook/qQIcAatmpR9gC3q0GT5gMJq0qT5co3uw. Accessed 11,21, 2023

วันที่ตอบ : 11 ธ.ค. 66 - 17:47:41
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110