ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ยา propranolol ผลข้างเคียงอย่างไร

ปวดหัวข้างเดียว หมอให้ยา propranolol กินติดต่อกันนาน 2 เดือน จะมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง

[รหัสคำถาม : 557] วันที่รับคำถาม : 06 พ.ย. 66 - 10:05:31 ถามโดย : นักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

- ในช่วงแรกที่ใช้ยา อาจมีอาการเหนื่อยง่าย ให้สังเกตตนเองและใช้ยาต่อเนื่องเพื่อการคุมอารมณ์ที่ดี และผลข้างเคียงนี้จะหายไปได้เอง
- ผลข้างเคียงที่พบได้ตลอดช่วงที่ใช้ยา ได้แก่ หัวใจเต้นช้า หน้ามืด ความดันต่ำ โดยเฉพาะขณะเปลี่ยนท่าทาง ให้ระมัดระวังการลุก-นั่ง หรือการเปลี่ยนท่าทาง
- มีรายงาน post-marking report ของ sexual disorder แต่หายได้หลังหยุดยา
- ผลข้างเคียงอื่นๆ มีปวดหัว ท้องผูก
- ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยาเอง เนื่องจากอาจเกิดใจสั่น และความดันสูงได้ แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาในการหยุดยา โดยค่อยๆ ลดขนาดยาย่างช้าๆ

วันที่ตอบ : 06 พ.ย. 66 - 10:08:10
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110