ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ผู้ป่วยใช้ GPOVIRZ มา 4 ปี ขาดยาไป 1 ปี หากจะเริ่มยา GPOVIR Z ใหม่ต้อง leadin หร

ผู้ป่วยใช้ GPOVIRZ มา 4 ปี ขาดยาไป 1 ปี หากจะเริ่มยา GPOVIR Z ใหม่ต้อง leadin หรือไม่

[รหัสคำถาม : 62] วันที่รับคำถาม : 18 ก.พ. 63 - 15:08:29 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

GPO VIR Z เป็นยาต้านไวรัสสูตรผสมใน 1 เม็ด ประกอบด้วย zidovudine 250 มิลลิกรัม lamivudine 150 มิลลิกรัม nevirapine 200 มิลลิกรัม การ lead-in nevirapine หมายถึง การเริ่มต้นยา nevirapine ในขนาดต่ำกว่าปกติ เพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ผื่น (อาจนำไปสู่ Stevens-Johnson syndrome) ตับอักเสบ (อาจนำไปสู่ hepatic failure) ขนาดยา nevirapine เริ่มต้นในการ lead-in คือ 200 มิลลิกรัมต่อวัน (200 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง) เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ต่อมาเป็น 400 มิลลิกรัมต่อวัน (200 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง)

ซึ่งยา GPO VIR Z ที่ขาดการรักษาไปนานถึง 1 ปี จะไม่เหลือในร่างกายของผู้ป่วยแล้ว การเริ่มยาใหม่จึงควร lead-in nevirapine

เอกสารอ้างอิง

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค. แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557.
วันที่ตอบ : 17 มี.ค. 63 - 15:42:14
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110