ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
รบกวนขอข้อมูลยาตาม USP39 หรือ USP40
1.Gabapentin
2.Alteplase
3.Ceftazidime


รบกวนขอข้อมูลยาตาม USP39 หรือ USP40
1.Gabapentin
2.Alteplase
3.Ceftazidime
4. Pravastatin
5. Atorvastatin
เพื่อนำมาจัดทำ คูณลักษณะเฉพาะยา

[รหัสคำถาม : 67] วันที่รับคำถาม : 26 ก.พ. 63 - 09:43:31 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

จัดส่งข้อมูลให้ทาง e-mail ที่แจ้งไว้ครับ
วันที่ตอบ : 02 มี.ค. 63 - 15:02:18
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110