ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Royal jelly ในผู้หญิง ควรกินขนาดเท่าไรคะ มันช่วยเรื่อง hot flash ได้จริงไหม อายุ

Royal jelly ในผู้หญิง ควรกินขนาดเท่าไรคะ มันช่วยเรื่อง hot flash ได้จริงไหม อายุ 54 ปีค่ะ ตัดรังไข่ทิ้งทั้ง 2 ข้างมา 3 ปี แล้วค่ะ แพทย์ให้ทานฮอร์โมนตอนแรก แล้วค่อยๆลด ตอนนี้หยุดทานไปหลายปีค่ะ ยังมีอาการ hot flash อยู่ค่ะ

[รหัสคำถาม : 7] วันที่รับคำถาม : 11 ธ.ค. 62 - 16:17:45 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

การผ่าตัดเอารังไข่ออกทั้งสองข้าง (bilateral oophorectomy) เป็นสาเหตุทำให้ลดการหลั่งฮอร์โมน estrogen อย่างรวดเร็วเนื่องจากรังไข่เป็นอวัยวะที่มีการหลั่งฮอร์โมน estrogen ในผู้หญิงปกติ การตัดรังไข่ทิ้งสองข้างทำให้ระดับ estradiol ลดลงมาใกล้เคียง หรืออาจจะน้อยกว่าผู้หญิงที่มีภาวะหมดประจำเดือน
(menopause) ตามธรรมชาติการที่มีระดับฮอร์โมน estrogen ที่ต่ำทำให้เกิด hot flashes [1,2] อาการที่มักพบ คือ รู้สึกร้อนอย่างเฉียบพลันบริเวณใบหน้า ลำคอ และหน้าอก โดยอาจมีอาการต่อเนื่อง 5-30 นาที ผู้ที่มีภาวะหมดประจำเดือนจากการผ่าตัดจะมีอาการรุนแรงมากกว่าการมีภาวะหมดประจำเดือนตามธรรมชาติ แนวทางรักษาอาการ hot flashes จะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต และรักษาโดยการใช้ยาฮอร์โมนทดแทนซึ่งพบว่าการรับประทานฮอร์โมน estrogen สามารถลดการเกิด hot flashes ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การใช้ระยะยาวอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม และโรคหัวใจและหลอดเลือด[3]
การใช้ฮอร์โมนทดแทน เป็นยาหลักในการรักษาอาการจากภาวะหมดประจำเดือน การใช้ฮอร์โมนทดแทนเป็นระยะเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลไม่พึงประสงค์ จึงมีการศึกษาเพื่อนำ Royal jelly ซึ่งเป็นสารคัดหลั่งของผึ้งงานที่มีผลจับ estrogen receptors ได้อย่างอ่อน และลดอาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน (menopausal symptoms) ได้[4] โดย Sharif และคณะ[5] ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจำนวน 200 พบว่าในกลุ่มที่ได้การได้รับ Royal Jelly ขนาด 1000 mg/day เป็นเวลา 8 สัปดาห์สามารถช่วยในเรื่อง menopausal symptoms เช่น อาการ hot flashes ได้เมื่อเทียบกับก่อนได้รับ Royal Jelly (P<0.001) และมีความแตกต่างจากยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ Asama และคณะ[6] ได้ทำการศึกษาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจำนวน 42 คน พบว่าการได้รับ Royal Jelly ขนาด 800 mg/day สามารถลดอาการ hot flashes ได้มากกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญหลังจากได้รับไป 8 สัปดาห์ (P= 0.026) แต่เมื่อติดตามไป 12 สัปดาห์ผลในการลดอาการ hot flashes ไม่แตกต่างจากยาหลอก (P=0.363 ) จากการศึกษาข้างต้นทำให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการใช้ Royal jelly เพื่อช่วยรักษาอาการ hot flashes ยังมีข้อมูลจากการศึกษาไม่มากและทำในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ผลการศึกษาไม่แน่ชัด อีกทั้งยังไม่มีขนาดยาที่ได้รับการยอมรับให้ใช้ในการรักษาอาการของภาวะหมดประจำเดือน[7]
ดังนั้นหากต้องการใช้ Royal jelly เพื่อลดอาการ hot flashes แนะนำให้รับประทานขนาด 800 - 1000 mg ต่อวัน ติดต่อกันอย่างน้อย 2 เดือน ทั้งนี้ ควรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่อาจทำให้กระตุ้นให้เกิดอาการ hot flashes เช่น หลีกเลี่ยงอากาศร้อน สวมใส่เสื้อผ้าที่โปร่งสบาย หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มร้อนหรือการดื่มกาแฟ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเผ็ด และเลี่ยงการบุหรี่ ผลข้างเคียงในจากการใช้ Royal jelly เช่น หอบหืด (asthma), หลอดลมตีบ (bronchospasm), การแพ้แบบ anaphylaxis และ การเกิดเลือดออกในลำใหญ่ (hemorrhagic colitis) [7] และควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีการใช้อาหารเสริม Royal jelly

เอกสารอ้างอิง
1. Parker WH, Jacoby V, Shoupe D, Rocca W. Effect of bilateral oophorectomy on women's long-term health. Womens Health (Lond). 2009 Sep;5(5):565-76.
2. Hendrix SL. Bilateral oophorectomy and premature menopause. Am J Med. 2005 Dec 19;118 Suppl 12B:131-5. PubMed PMID: 16414338.
3. Takahashi TA and Johnson KM. Medical Clinics of North America: Menopause. Available at:
https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1s2.0S0025712515000218?returnurl. Accessed May 17 2020.
4. Mishima S, Suzuki KM, Isohama Y, Kuratsu N, Araki Y, Inoue M, Miyata T. Royal jelly has estrogenic effects in vitro and in vivo. J Ethnopharmacol. 2005 Oct 3;101(1-3):215-20.
5. Sharif SN, Darsareh F. Effect of royal jelly on menopausal symptoms: A randomized placebo-controlled clinical trial. Complement Ther Clin Pract. 2019 Nov;37:47-50.
6. Asama T, Matsuzaki H, Fukushima S, Tatefuji T, Hashimoto K and Takeda T. Royal Jelly Supplementation Improves Menopausal Symptoms Such as Backache, Low Back Pain, and Anxiety in Postmenopausal Japanese Women. Evid Based Complement Alternat Med. 2018 Apr 29;2018:4868412.
7. MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c2014. DRUGDEX® System,Royal jelly; [Cited 2020 May 17].


วันที่ตอบ : 12 มิ.ย. 63 - 12:35:55
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110