ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Royal jelly ในผู้หญิง ควรกินขนาดเท่าไรคะ มันช่วยเรื่อง hot flash ได้จริงไหม อายุ 54 ปีค่ะ ตัดรังไข่ทิ้งทั้ง 2 ข้างมา 3 ปี แล้วค่ะ แพทย์ให้ทานฮอร์โมนตอนแรก แล้วค่อยๆลด ตอนนี้หยุดทานไปหลายปีค่ะ ยังมีอาการ hot flash อยู่ค่ะ
[รหัสคำถาม : 7] วันที่รับคำถาม : 11 ธ.ค. 62 - 16:17:45 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถามพัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110