ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
แพทย์สั่งเปลี่ยนยาจาก Isotane® 10mg วันละ1ครั้ง เป็น Sotret® 20mg วันเว้นวัน อยา

แพทย์สั่งเปลี่ยนยาจาก Isotane® 10mg วันละ1ครั้ง เป็น Sotret® 20mg วันเว้นวัน อยากทราบประสิทธิภาพของยาว่าเท่ากันหรือไม่ และต้องกินนานแค่ไหนสิวถึงจะหายขาดได้

[รหัสคำถาม : 81] วันที่รับคำถาม : 12 มี.ค. 63 - 11:27:33 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

การใช้ยารักษาสิวขึ้นกับระดับความรุนแรงของอาการที่เป็น ยาที่ใช้มีหลายประเภท ได้แก่ ยาใช้ภายนอกชนิดทา เช่น retinoic acid, benzoyl peroxide, salicylic acid ยาใช้ภายนอกชนิดทาที่เป็นยาปฏิชีวนะ หรือยาปฏิชีวนะรูปแบบยารับประทาน ในผู้ป่วยที่มีสิวหัวช้างที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาข้างต้นหรือผู้ป่วยที่มีสิวในระดับปานกลางถึงรุนแรงอาจได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากใช้ยา Isotretinoin[1] ชนิดรับประทานซึ่งมีชื่อการค้าต่างๆ ได้แก่ Isotane® และ Sotret®
ขนาดยา Isotretinoin ที่ใช้ในการรักษาสิวที่รุนแรง รับประทานยา 0.5 มก./กก./วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นเพิ่มเป็น 1 มก./กก./วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง ให้ยาจนได้ขนาดยาสะสมที่ได้รับถึง 120-150 มก./กก. ในขนาดยาต่ำ 20 มก./วัน หรือ ประมาณ 0.3-0.4 มก./กก./วัน เป็นขนาดยาสำหรับการรักษาสิวระดับปานกลาง โดยใช้นาน 6 เดือน[2][3] การใช้ยาในขนาดต่ำกว่า 20 มก./วัน (เช่น ใช้วันละ 10 มก.ต่อวัน หรือ 20 มก.วันเว้นวัน) เป็นขนาดยาที่ไม่ได้แนะนำให้ใช้โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามมีการใช้ขนาดยา 5 มก. ในการรักษาสิวซึ่งได้ผลในการรักษา[4] มีการเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้ Isotretinoin 20 มก. กินทุกวัน กับการให้ 20 มก. กินวันเว้นวันโดยมีผลลัพธ์ที่ไปในแนวทางที่ว่าการใช้ Isotretinoin แบบวันเว้นวัน มีประสิทธิภาพในการรักษาสิวดีเท่ากับการใช้ยาทุกวัน[5] แต่คนไข้ที่มีสิวระดับรุนแรงพบว่าการใช้ยาแบบ วันละครั้ง มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าการกินยาแบบวันเว้นวัน[6] การใช้ยาขนาดยาที่ต่ำที่น้อยกว่า 20 มก./วัน (0.1-0.5 mg/kg/day) จะเพิ่มอัตราการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยได้เมื่อเทียบกับการใช้ยาในขนาดปกติ[7]
ระยะเวลาในการให้ยา Isotretinoin อยู่ในช่วง 24 สัปดาห์ (6 เดือน) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่แนะนำสำหรับการใช้ยาในขนาดปกติ คือใช้ขนาด 0.5-1.0 มก./กก./วัน ดังนั้นใน 16-32 สัปดาห์จะทำให้ขนาดยาสะสมถึง 120 มก./กก. แต่หากใช้ยาในขนาดต่ำ ระยะเวลาในการรักษาควรนานเท่าใดยังไม่มีข้อมูลการใช้ยาที่ชัดเจน

เอกสารอ้างอิง
1. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Harrisons manual of medicine. New York: McGraw-Hill Education; 2020.
2. Isotretinoin. UpToDate [Internet]. Waltham (MA): UpToDate Inc; 2019 [cited 2020 jan 8]. Available from:https://www.uptodate.com/contents/isotretinoin-drug information?search=isotretinoin&source=panel_search_result&selectedTitle=1~134&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F185146
3. Mandekou L, Delli F, Teknetzis A et al. Low-dose schema of isotretinoin in acne vulgaris. Int J Clin Pharmacol. 2003;23:41-6.
4. Rademaker M, Wishart JM, Birchall NM. Isotretinoin 5 mg daily for low-grade adult acne vulgaris--a placebo-controlled, randomized double-blind study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014 Jun;28(6):747-54.
5. Sardana K, Garg V, Sehgal V et al. Efficacy of fixed low-dose isotretinoin (20 mg, alternate days) with topical clindamycin gel in moderately severe acne vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009;23:556-60.
6. Dhaked DR, Meena RS, Maheshwari A, Agarwal US, Purohit S. A randomized comparative trial of two low-dose oral isotretinoin regimens in moderate to severe acne vulgaris. Indian Dermatol Online J. 2016 Sep-Oct;7(5):378-385.
7. Strauss JS, Rapini RP, Shalita AR, Konecky E, Pochi PE, Comite H, Exner JH. Isotretinoin therapy for acne: results of a multicenter dose-response study. J Am Acad Dermatol. 1984 Mar;10(3):490-6.
8. Rademaker M. Isotretinoin: dose, duration and relapse. What does 30 years of
usage tell us? Australas J Dermatol. 2013 Aug;54(3):157-62.

วันที่ตอบ : 12 มี.ค. 63 - 11:31:18
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110