ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ดิฉันได้กินยา Primolut® N เม็ดแรก เมื่อประจำเดือนมาวันแรกไม่ทราบว่าจะมีอันตรายไม

ดิฉันได้กินยา Primolut® N เม็ดแรก เมื่อประจำเดือนมาวันแรกไม่ทราบว่าจะมีอันตรายไม่ค่ะ ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสจะท้องไม่ค่ะ และดิฉันหยุดยาคุมมา 4 วันแล้ว ดิฉันจะเริ่มกินยาคุมได้เมื่อไรค่ะ

[รหัสคำถาม : 92] วันที่รับคำถาม : 03 เม.ย. 63 - 21:23:37 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Primolut® N คือยา Norethisterone 5.0 mg[1] สามารถใช้เลื่อนประจำเดือนได้ เริ่มรับประทานอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันที่คาดว่าจะมีประจำเดือน รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง (เช้าและเย็น) หรือวันละ 3 ครั้ง (เช้า กลางวัน และเย็น) ทั้งนี้ไม่ควรใช้ยานานเกิน 2 สัปดาห์ และจะมีประจำเดือนภายใน 2-3 วันหลังจากหยุดยา สำหรับการรับประทานยาในวันแรกที่มีประจำเดือน ซึ่งเยื่อบุโพรงมดลูกได้หลุดลอกออกมาแล้ว ยาจะมีผลเพียงช่วยลดปริมาณและจำนวนวันของการมีประจำเดือนให้น้อยลง แต่หลังจากหยุดยาจะทำให้มีประจำเดือนซ้ำอีกในช่วงเวลาใกล้ๆกัน[2] หากมีเพศสัมพันธ์ในวันนี้โอกาสการตั้งครรภ์จะน้อย เนื่องจากยังอยู่ในช่วงก่อนไข่ตก จึงเป็นการคุมกำเนิดด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกาย[3] หลังจากหยุดใช้ยา Primolut® N หากต้องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
- กรณีใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ด หากรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบเก่าอยู่ในช่วงเม็ดฮอร์โมน สามารถเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบใหม่ได้ในวันถัดไป โดยไม่ต้องเว้นให้ประจำเดือนมา หากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบเดิมอยู่ในช่วงเว้นให้ประจำเดือนมา สามารถเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบใหม่ได้เลย แต่ต้องมีการคุมกำเนิดอื่นๆร่วมด้วย หากไม่เคยใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดก่อนใช้ยา Primolut® N หลังจากหยุดใช้ยา Primolut® N 4 วัน สามารถเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ดได้เลย
กรณีใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ด หากรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบเก่าอยู่ในช่วงเม็ดฮอร์โมน สามารถเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบใหม่ได้ในวันถัดไป โดยไม่ต้องเว้นให้ประจำเดือนมา โดยเริ่มใช้เม็ดที่เป็นฮอร์โมนเท่านั้น หากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบเดิมอยู่ในช่วงเม็ดแป้ง สามารถเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบใหม่ได้เลย แต่ต้องคุมกำเนิดอื่นๆร่วมด้วย แต่หากไม่เคยใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดก่อนใช้ยา Primolut® N หลังจากหยุดยา Primolut® N 4 วัน สามารถเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ดได้เลย [4]
เอกสารอ้างอิง
1. Bayer Group. PRODUCT INFORMATION PRIMOLUT® N [Internet]. (Accessed on January 8, 2020). Available from: https://resources.bayer.com.au/resources/uploads/PI/file9462.pdf
2. เภสัชกร สุรศักดิ์ วิชัยโย. ยาเลื่อนประจำเดือน [Internet]. (Accessed on January 8, 2020). Available from: https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/212/ยาเลื่อนประจำเดือน/
3. World Health Organization Geneva. Human reproduction [Internet]. (Accessed on January 12, 2020). Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39322/9241542411-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. American family physician (AAFP). Preventing Gaps When Switching Contraceptives [Internet]. (Accessed on January 12, 2020). Available from: https://www.aafp.org/afp/2011/0301/p567.html

วันที่ตอบ : 03 เม.ย. 63 - 21:29:27
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110