ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
อยากทราบว่าจะใช้ยา Metadoxil ร่วมกับสมุนไพรที่ช่วยบำรุงรักษาตับได้หรือไม่ จะมีผล

อยากทราบว่าจะใช้ยา Metadoxil ร่วมกับสมุนไพรที่ช่วยบำรุงรักษาตับได้หรือไม่ จะมีผลอะไรไหม

[รหัสคำถาม : 93] วันที่รับคำถาม : 03 เม.ย. 63 - 21:33:33 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Metadoxil หรือชื่อสามัญทางยา คือ metadoxine ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ 2 ชนิด ได้แก่ pyridoxine และ pyrrolidone ยานี้ใช้ในการรักษาพิษจากแอลกอฮอล์ฉับพลัน ไขมันพอกตับ และโรคตับอักเสบรื้อรัง[1]

จากการศึกษาพบว่า metadoxine ช่วยลดภาวะเครียด (stress) ที่เกิดจากออกซิเดชั่นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคตับจากพิษของแอลกอฮอล์[2] ยา metadoxine อาจลดการทำงานของ levodopa แต่ไม่พบรายงานการเกิดอันตรกิริยากับยาและสมุนไพรตัวอื่น[1]

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการศึกษาเพื่อนำสมุนไพรมาใช้ชะลอการเกิดเนื้อเยื่อไฟบรัสแทรกในตับ (liver fibrosis) มากกว่า 50 ชนิด เช่น มิลค์ทิสเทิล (Milk thistle มีสารสำคัญ คือ silymarin) บัวหลวง (มีสารสำคัญ คือ armepavine) เจตมูลเพลิงขาว (Plumbago zeylanica ซมีสารสำคัญ คือ plumbagin) ตั้งอึ๊ง (Rheum officinale มีสารสำคัญ คือ rhein) ชะเอมเทศ (มีสารสำคัญ คือ glycyrrhetinic acid) โสมจีน (มีสารสำคัญกลุ่ม ginsenosides) ชาเขียว (มีสารสำคัญ คือ epigallocatechin-3-gallate) ขมิ้นชัน (สารสำคัญกลุ่ม curcuminoids) ตังเซียม (Salvia miltiorrhiza มีสารสำคัญ คือ salvianolic acid) เป็นต้น ซึ่งในบรรดาสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้น สมุนไพรที่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยและยืนยันประสิทธิภาพในมนุษย์มากที่สุด คือ Milk thistle ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในโรคตับอักเสบรื้อรัง ผลการศึกษาพบว่าสาร Silymarin ที่พบในเมล็ดของต้น Milk thistle นั้นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถต้านการอักเสบของตับได้[4]

เนื่องจากสารต้านอนุมูลอิสระแต่ละชนิดมีความจำเพาะต่อ อนุมูลอิสระ บริเวณ และเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน ดังนั้นการให้สารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า 1 ชนิดพร้อมกันจึงสามารถเสริมฤทธิ์ในการฟื้นฟูเซลล์ได้ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นำ metadoxine ร่วมกับสารสกัดจากสมุนไพร silymarin ที่พบในต้น Milk Thistle เพื่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยบำรุงตับ[5] แต่ข้อมูลการศึกษาด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีจำกัด

เอกสารอ้างอิง
1.Mims.com. (2020). Metadoxine: Indication, Dosage, Side Effect, Precaution | MIMS.com Thailand. [online] Available at: https://www.mims.com/thailand/drug/info/metadoxine/ [Accessed 8 Jan. 2020].
2.Friedman S. UpToDate [Internet]. Uptodate.com. 2018 [cited 8 January 2020]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/prognosis-and-management-of-alcoholic-fatty-liver-disease-and-alcoholic-cirrhosis?search=metadoxine&source=search_result&selectedTitle=1~3&usage_type=default&display_rank=1#H112726943
3.Friedman S. UpToDate [Internet]. Uptodate.com. 2018 [cited 8 January 2020]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/prognosis-and-management-of-alcoholic-fatty-liver-disease-and-alcoholic-cirrhosis?search=alcoholic%20cirrhosis%20treatment&source=search_result&selectedTitle=1~78&usage_type=default&display_rank=1#H16
4.Latief U, Ahmad R. Herbal remedies for liver fibrosis: A review on the mode of action of fifty herbs. J Tradit Complement Med. 2017 Nov 22;8(3):352-360. doi: 10.1016/j.jtcme.2017.07.002.
5.Hagymási K, Blázovics A, Lengyel G, Lugasi A, Fehér J. Investigation of redox homeostasis of liver in experimental and human studies [Abstract]. Acta Pharm Hung. 2004;74(1):51-63.

วันที่ตอบ : 03 เม.ย. 63 - 21:42:48
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110