ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
Adrenaline 4:1 หมายความว่าอย่างไรค่ะ มีคนบอกว่าหมายถึง adrenaline 4 amp ผสมกับ 5

Adrenaline 4:1 หมายความว่าอย่างไรค่ะ มีคนบอกว่าหมายถึง adrenaline 4 amp ผสมกับ 5%DW 100 ml หรือต้องการผสมแล้วให้ได้ adrenaline 4 mcg/ml ซึ่งจะผสมไม่เหมือนกัน

[รหัสคำถาม : 94] วันที่รับคำถาม : 03 เม.ย. 63 - 23:33:28 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Adrenaline หรือ epinephrine ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest), การแพ้ยาเฉียบพลันชนิด anaphylaxis และเพิ่มความความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำจากสาเหตุต่างๆ เช่น ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด (septic shock) [1] สถานพยาบาลส่วนใหญ่จัดให้ adrenaline เป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง เพราะหากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยาอาจทำให้เกิดอันตรายที่รุนแรงแก่ผู้ป่วยได้
การสั่งใช้ยา adrenaline 4:1 แบบอัตราส่วนโดยที่ไม่ระบุหน่วย เปิดโอกาสให้ผู้รับคำสั่งตีความหมายของคำสั่งนี้ได้หลายวิธี เช่น
วิธีที่ 1 : Adrenaline 4 mcg/mL (หรือ 4 mg/L) ซึ่งสามารถเตรียมยาได้โดยการนำ adrenaline 1 mg/mL จำนวน 4 ampule ผสมกับสารน้ำ (เช่น D5W, D5NS, NSS) ปริมาตร 1,000 mL [2]
วิธีที่ 2 : Adrenaline 4 ampule/สารน้ำสำหรับผสม 1 ถุง ซึ่งสารน้ำสำหรับใช้ผสมยา อาจหมายถึง piggy bag ขนาด 100, 250, 500 mL หรือ 1000 mL ทำให้ความเข้มข้นสุดท้ายมีความหลากหลายขึ้นกับขนาดของ piggy bag ที่ใช้ผสม
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการตีความอัตราส่วน adrenaline 4:1 นั้นมีได้หลายความหมาย และอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ในกรณี ควรทำการปรึกษาแพทย์ผู้สั่งใช้ยาเพื่อให้ระบุความเข้มข้นที่ต้องการ และในระยะยาว ควรมีการจัดการเชิงระบบโดยการกำหนดแนวทางการเขียนอัตราส่วนการเจือจางของของโรงพยาบาล หรือเขียนกำกับหน่วยให้ชัดเจน

เอกสารอ้างอิง
1. Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs. 19th ed. Maryland: American Society of Health-System Pharmacists; 2017.
2. Adrenaline. In: In Depth Answers [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): Truven Health Analytics; 2017 [cited 2020 Jan 7]. Available from: www.micromedexsolutions.com. Subscription required to view.

วันที่ตอบ : 03 เม.ย. 63 - 23:43:48
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110