ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
โรงพยาบาลได้รับ 99% Ethanol มา เพื่อเตรียม Alcohol hand rub แต่ในขั้นตอนการเตรีย

โรงพยาบาลได้รับ 99% Ethanol มา เพื่อเตรียม Alcohol hand rub แต่ในขั้นตอนการเตรียม เมื่อเติมน้ำเข้าไป จะขุ่น ไม่มีตะกอน ไม่แน่ใจว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้น รวมทั้งความขุ่นของตำรับจะส่งผลต่อคุณภาพของ hand rub ที่ผลิตหรือไม่ รวมทั้งเราจะสามารถแก้ปัญหาหรือป้องกันการเกิดปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างครับ

[รหัสคำถาม : 95] วันที่รับคำถาม : 08 เม.ย. 63 - 15:08:12 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

เกริ่นนำ
1.ได้ตอบคำถามไปทางโทรศัพท์ถึงผู้ถามโดยตรงแล้วจึงขอนำมาสรุปตอบเป็นข้อความในที่นี้อีกครั้ง
2. การตอบปัญหาครั้งนี้ได้ร่วมกับ รศ. นัฏฐา แก้วนพรัตน์ ในการตอบปัญหา

คำตอบ
1. ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า 99% Ethanol ที่นำมาใช้ เป็นของบริจาค (ช่วงการระบาดของ โควิท-19) ไม่มี Certificate of Analysis มาด้วย ทำให้ไม่ทราบว่าเป็น แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หรือมีการเติมสารอื่นอีกหรือไม่
2. หากแอลกอฮอล์ที่รับมา มีการเติมสารอื่นเข้าไปก็อาจจะส่งผลต่อการเตรียมได้เช่นเมื่อผสมน้ำจะขุ่น (แม้เติมน้ำเพียงเล็กน้อย)
3. ในเบื้องต้น ได้ข้อสรุปว่า ยังไม่นำแอลกอฮอล์ Lot นี้มาผลิต แต่ต้องนำส่งตรวจหาปริมาณ แอลกอฮอล์ และ ตรวจสอบการปนเปื้อนก่อน
วันที่ตอบ : 13 เม.ย. 63 - 13:46:08
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110