ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ขอสอบถามนะค่ะ ปกติทานยาคุมyasmin แต่พอดีไปหาคุณหมอมาแล้วได้ยา3 ตัวนี้มาทาน แต่ลื

ขอสอบถามนะค่ะ ปกติทานยาคุมyasmin แต่พอดีไปหาคุณหมอมาแล้วได้ยา3 ตัวนี้มาทาน แต่ลืมถามว่ากระทบกับยาคุมที่กินอยู่หรือเปล่า. จึงอยากถามคุณหมอค่ะ ว่ากระทบหรือไม่ ปกติจะกินยาคุมตอนทุ่มครึ่งค่ะส่วนยาที่หมอให้มาคือ
1.Myonal 50 mg (ทานทุก8 ชม. เมื่อปวด)
2.Omeprazole 20 mg,(วันละ1 แคปซูลก่อนทานอาหาร)
3. Air -X 89 mg (หลังอาหาร 3 เวลา)
ขอบคุณค่ะ


[รหัสคำถาม : 96] วันที่รับคำถาม : 02 พ.ค. 63 - 07:47:43 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา Yasmin เป็นยาที่ใช้รับประทานเพื่อคุมกำเนิด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Drospirenone และ Ethinylestradiol ยา Myonal เป็นยาใช้สำหรับคลายกล้ามเนื้อ มีตัวยาสำคัญคือ Eperisone ยา Omeprazole ใช้ลดกรดในกระเพาะอาหาร สำหรับข้อบ่งใช้ต่าง ๆ เช่น โรคแผลในทางเดินอาหาร เป็นต้น ส่วนยา Air-X มีตัวยาสำคัญ คือ Simethicone ใช้ในผู้ที่มีอาการท้องอืดแน่นท้อง[1]
จากการสืบค้นข้อมูลการเกิดอันตรกิริยาของยา ไม่พบข้อมูลการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาคุม Yasmin (Drospirenone/Ethinylestradiol) กับ Myonal (Eperisone), ยา Omeprazole และ ยา Air-X (Simethicone) รวมถึงยา Eperisone, Omeprazole และ Simethicone ก็ไม่พบอันตรกิริยาระหว่างกัน[1-4] สรุป การได้รับยา Myonal, ยา Omeprazole และยา Air-X จะไม่กระทบกับยาคุมที่กินอยู่ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะไม่พบข้อมูลอันตรกิริยาต่อยาด้วยกัน แต่ก็ควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง และควรหมั่นสังเกตถึงอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อพบความผิดปกติดังกล่าว

เอกสารอ้างอิง
[1] MIMS Online Thailand. Yasmin, Myonal, Omeprazole, Air-X [Internet]. 2020. Available from: https://www.mims.com/thailand
[2] Yasmin(Drospirenone/Ethinyl Estradiol). In: Interaction Checking [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): Truven Health Analytics; 2017 [cited 2020 May 19]. Available from: www.micromedexsolutions.com
[3] Multi-Drug Interaction Checker-Medscape Reference. Available on https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker. [Accessed on 2020 May 19]
[4] Kanehisa, M., Sato, Y., Furumichi, M., Morishima, K., and Tanabe, M.; New approach for understanding genome variations in KEGG. Nucleic Acids Res. 47, D590-D595 (2019).

วันที่ตอบ : 11 มิ.ย. 63 - 18:17:57
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110