ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
กินยาคุมก่อนประจำเดือนมา

พอดีเริ่มกินยาคุมก่อนประจำเดือนมาปกติคือช่วงวันที่ 26 เป็นต้นไปค่ะ แต่พอดีหนูเริ่มกินยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม 21 เม็ด ก่อนประจำเดือนมาไปแล้ว 1เม็ด แต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาหลังจากมีประจำเดือนครั้งก่อนไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เลยค่ะ จะมีผลกับยาคุมหรือเปล่าคะ และประจำเดือนยังจะมาอยู่มั้ยหรือมันจะอีกทีหลังกินยาหมดคะ และก็ถ้ากินต่อไปต้องกินกี่วันไปแล้วถึงจะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่สวมถุงได้คะ ขอบคุณมากค่ะ

[รหัสคำถาม : 514] วันที่รับคำถาม : 27 พ.ค. 66 - 22:19:18 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

การเริ่มกินยาคุมกําเนิดที่แนะนํา คือ ให้เริ่มกินยาคุมกําเนิดในช่วง 5 วันแรกที่มีประจําเดือน ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดสูงตั้งแต่วันแรกที่กินยา จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้[1],[2] ซึ่งคนที่กินยาคุมกําเนิดอย่างถูกวิธีจะมีอัตราการตั้งครรภ์เพียง 0.3% ต่อปี ส่วนคนที่ลืมกินยา, เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา, หรือไม่กินยาต่อทันทีหลังจากช่วงที่ไม่ต้องกินยา 7 วัน (กรณีกินยาคุมกําเนิดชนิดแผง 21 เม็ด) จะมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ 3-7% ต่อปี
เจ้าของคําถามเริ่มกินยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม 21 เม็ด ก่อนประจําเดือนมาไปแล้ว 1 เม็ด ถือว่าเป็นการเริ่มกินยาคุมกําเนิดภายในช่วง 5 วันแรกของการมีประจําเดือน หากรับประทานยาได้ถูกต้องจะมีผลคุมกําเนิดได้ทันทีและประจําเดือนจะมาในช่วงหยุดยา 7 วันหลังกินยาเม็ดคุมกําเนิดหมดแผง ดังภาพ
การกินยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวม 21 เม็ด อาจทำให้รอบเดือนเปลี่ยนเป็น 28 วันได้ โดยมีวิธีกินดังภาพ[1]
...
และเพื่อให้ยาคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูงสุด จึงมีคำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อลืมกินยาดังนี้
1. กรณีลืมกินยาคุมกำเนิด 1 เม็ด
- ให้กินยาคุมทันทีที่นึกได้และกินยาเม็ดต่อไปตามปกติ โดยไม่ต้องกินยาคุมกำเนิดเป็น 2 เม็ด
- ไม่จำเป็นต้องกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ยกเว้นลืมกินเม็ดที่อยู่ในช่วง 1-5 หรือ 15-21 ของแผง
2. กรณีลืมกินยาคุมกำเนิดตั้งแต่ 2 เม็ดขึ้นไป ติดต่อกัน
- ให้กินยาคุมกำเนิด 1 เม็ดที่ลืมล่าสุดทันทีที่นึกได้ โดยไม่ต้องกินเม็ดก่อนหน้า และกินเม็ดต่อไปตามปกติ
- ใช้วิธีคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วัน
- หากลืมกินยาเม็ดที่อยู่ในช่วง 15-21ของแผง: ให้กินยาต่อจนหมดแล้วเริ่มกินแผงใหม่ โดยไม่ต้องมีช่วงที่ต้องหยุดกินยา 7 วัน หรือใช้วิธีคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วัน
- หากลืมกินยาเม็ดที่อยู่ในช่วง 1-7 ของแผง และมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันภายใน 5 วันก่อนหน้า ควรใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินด้วย[2]
อย่างไรก็ตามในกรณีที่เริ่มกินยาคุมกำเนิดแผงแรกหลังจากประจำเดือนมาเกิน 5 วัน จำเป็นที่จะต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ยา เช่น การใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น[1]
...
เอกสารอ้างอิง:
[1]. Allen, RH. Combined estrogen-progestin oral contraceptives: Patient selection, counseling, and use. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on November 14, 2023.)
[2]. Centers for Disease Control and Prevention. Combined Hormonal Contraceptives. 2023;[1 screen]. Available at: https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/mmwr/spr/combined.html. Accessed on November,14, 2023.

File
: 366-1703610547.pdf
วันที่ตอบ : 05 ม.ค. 67 - 21:41:45
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110