A A A

สาระน่ารู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ประกาศเรียกคืนยาน้ำสำหรับรับประทาน 15 รายการ 31 รุ่นการผลิตเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีการใช้ 70% ซอร์บิทอล (sorbitol) รุ่นการผลิต S4N14 เป็นตัวทำละลาย โดยซอร์บิทอลรุ่นการผลิตดังกล่าวมีการปนเปื้อนเอทิลีนไกลคอล (ethylene glycol) เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อยาและรุ่นผลิตได้จาก Facebook  FDA Thai หรือผ่านลิงค์นี้ : https://www.facebook.com/share/p/xcKRU61gprw1K1Gq/?mibextid=oFDknk

          ปัจจุบันมีการกล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรามักเรียกกันง่าย ๆ ว่า AI (Artificial Intelligence) อย่างแพร่หลายในด้านความสามารถที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อวางแผนการเดินทาง ใช้จัดแผนการเรียนการสอน หรือแม้กระทั่งใช้เพื่อสร้างรูปภาพตามต้องการ ด้วยความสามารถเหล่านี้ของ AI จึงทำให้สังคมให้ความสนใจอย่างแพร่หลาย แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความกังวลต่อความเฉลียวฉลาดดังกล่าวเช่นกันว่าอาจส่งผลให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรค เช่น ในด้านผลกระทบต่อแรงงาน ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางข้อมูล

          จะดีหรือไม่หากในอนาคตอันใกล้ การใช้ยารักษาทางการแพทย์จะมีความจำเพาะต่อผู้ป่วยโดยคำนึงถึงปัจจัยของผู้ป่วยแต่ละบุคคลเป็นที่ตั้ง

          “คุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับชีวิตในแต่ละวันมากไหม? ความเหนื่อยของคุณนั้นคือเหนื่อยทางกายหรือเหนื่อยทางใจ? คุณเคยรู้สึกสิ้นหวัง ไม่มีความสุข หดหู่ บ่อยหรือไม่ และ อาการเหล่านั้นเริ่มกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณมากน้อยแค่ไหน?”

          จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำท่วมทั่วทุกภาคของประเทศไทยในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง อาจทำให้มีการแพร่ระบาดของโรค “เลปโตสไปโรซิส” (Leptospirosis) หรือบางคนอาจคุ้นเคยกับชื่อ “โรคฉี่หนู” วันนี้ศูนย์ข้อมูลยา จะพาทุกท่านไปรู้จักโรคนี้กันให้มากขึ้น พร้อมกับวิธีการดูแลตนเองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคฉี่หนูนี้

CONTACT US074-288895
Send us a messagepharmacy-dic@pharmacy.psu.ac.th
Visit usคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์